Styrning och rutiner

Statistik

Statistik

Här hittar du senaste husdjurs- och djurhälsostatistiken, och även några år bakåt i tiden.

Husdjursstatistik

Här hittar du uppgifter om såväl mjölkproducerande och köttproducerande besättningar tillsammans med statistik över hur fruktsamhet och produktion utvecklar sig inom de olika raserna.

Husdjursstatistik 2021

Husdjursstatistik 2020

Husdjursstatistik 2019

Husdjursstatistik 2018

Husdjursstatistik 2017

Husdjursstatistik 2016

Husdjursstatistik 2015

Husdjursstatistik 2014

Djurhälsostatistik

Djurhälsostatistik 2020-2021

Djurhälsostatistik 2019-2020
Health statistics 2019-2020

Antibiotikastatistik 2001-2020

Behöver du tillgång till föregående års djurhälsostatistikrapporter?
Kontakta Ann Nyman