Styrning och rutiner

Handbok i mjölkproduktion

Handbok i mjölkproduktion på flera språk

För djurskötare inom mjölkproduktionen finns en handbok i hur man sköter kor och kalvar. Boken beskriver det som är viktigt kring hantering och utfodring av djuren för att de ska må bra och producera väl.

Introduction to milk production methods in which animal husbandry, feeding and animal health contribute to the farm’s progress and profits.