Styrning och rutiner

Handbok i mjölkproduktion

Handbok i mjölkproduktion på flera språk

Handbok för djurskötare inom mjölkproduktionen i hur man sköter kor och kalvar. Boken beskriver det som är viktigt kring hantering och utfodring av djuren för att de ska må bra och producera väl.

Introduction to milk production methods in which animal husbandry, feeding and animal health contribute to the farm’s progress and profits.

  • manual-for-livestock-keepers.pngHandbok för djurskötare - Svenska
  • Manual for livestock keepers - English
  • Žinynas gyvulių pienininkystei - Litauiska
  • Podręcznik dla hodowców - Polska
  • Ghid pentru îngrijitori - Rumänska
  • Справочное пособие для скотников - Ryska

Manual for Livestock Keepers