Styrning och rutiner

En sak i taget

En sak i taget

Metoden som går ut på att välja en åtgärd i taget, testa den och följa upp resultatet. Här hittar du förslag på åtgärder till ett enklare förbättringsarbete.

alt-text

En metod i fyra steg

Förändringsarbete kan kännas stort och jobbigt. Istället för att starta ett jätteprojekt - gör en förändring åt gången. Testa en åtgärd under en tidsbestämd period, och följ sen upp resultatet. Gav åtgärden önskat resultat, behåller du den. Annars återgår du till hur det var innan, eller modifierar förändringen och provar igen.

 1. Välj en åtgärd
  Vilket område ska prioriteras? Du bestämmer vad som är viktigast, och vet vad som fungerar i det dagliga arbetet. Ta gärna beslutet i samråd med veterinär eller rådgivare.

 2. Sätt upp mål och uppföljningstid
  Vad vill du uppnå med förändringen? Notera nuläget. Sätt ett mätbart och realistiskt mål med en bestämd uppföljningstid. Sätt uppföljningstiden beroende på hur snabbt åtgärden förväntas påverka målet. Målet kan vara relaterat till en produktionsförbättring, till exempel sänkt celltal eller ökad mjölkproduktion. Det kan också handla om att spara arbetstid utan att tappa i produktion.

 3. Genomförande
  Gör förändringen med hänsyn till åtgärd och besättningens förutsättningar. Åtgärden kanske gäller alla kor, för ett visst antal kor, eller en viss djurgrupp.

 4. Utvärdering
  Efter uppföljningstiden är det dags att utvärdera. Om målet är uppnått – behåll den nya rutinen. Om inte - återgå till de tidigare rutinerna, eller  modifiera åtgärden för en ny testperiod.

  Oavsett resultat - Om du tycker att det här arbetssättet fungerar bra, är det dags att gå tillbaka till steg 1 och identifiera nästa åtgärd.

Exempel på åtgärder

Här hittar du förslag på enkla en-sak-i-taget-åtgärder som inspiration till ett enklare förbättringsarbete. Anpassa till din gårds förutsättningar.

En sak i taget bygger på EVOP-principen
EVOP=Evolutionary operation, används för systematisk processoptimering inom flera olika branscher. Metoden har även testats med framgångsrikt resultat inom lantbruket (Andersen et al., 2016; Østergaard et al., 2020).

Referenser:
Andersen, H.M.-L., Jørgensen, E., Pedersen, L.J., 2016. Using Evolutionary Operation technique to evaluate different management initiatives at herd level. Livestock Science 187, 109–113.
Østergaard, S., Lastein, D.B., Emanuelson, U., Rustas, B.-O., Krogh, M.A., Kudahl, A.B., Munksgaard, L., Kristensen, T., 2020. Feasibility of EVolutionary OPeration (EVOP) as a concept for herd-specific management in commercial dairy herds. Livestock Science 235, 104004.