En sak i taget - Behandla rätt ko

Du kan sänka celltalet på din gård genom att förändra en sak i taget. Testa genom att behandla rätt kor i samband med sinläggning.

Att ändra en sak i taget kan kännas lättare än att förändra flera samtidigt. Prova en sak under en period och följ sedan upp resultatet. Funkade det?

Behandla rätt kor vid sinläggning

Mål: Sänka celltalet till under 200 000 i april månads provmjölkning.

Genomförande: Sintidsbehandla enligt schema:

Kännedom om celltal Kännedom om celltal saknas
Juverhälsoklass Genomsnittligt celltal
under 2-3 månader
Paddling/CMT-resultat*
2 tillfällen 2 veckor före sinläggning
Sintidsantibiotika
0-2 0-129 1 Nej
3-8 130-599 2-5 Ja
9 >600 ** Nej
*CMT=California mastitis test
**Kor med låg sannolikhet att läka ut ska inte behandlas. Alltså kor vars bakterier är pc+ och äldre kor med höga celltal sedan längre tid.

Utvärdering: Hur ser celltalet ut nu? Om målet är uppnått - behåll den nya rutinen! Om inte - återgå till de tidigare rutinerna. Eller modifiera åtgärden för en ny testperiod.

Använd gårdens egna siffror - anpassa åtgärden och målet efter din gårds förutsättningar.

Fler tips och rutiner vid sinläggning

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 01 90

Mobiltelefon:
072-553 96 60

En metod i fyra steg

Metoden som går ut på att välja en åtgärd i taget, testa den och följa upp resultatet. Här hittar du förslag på åtgärder till ett enklare förbättringsarbete.

En sak i taget
alt-text