Styrning och rutiner

Foderstatistik

Senaste foderstatistiken

När du känner till näringsinnehållet i gårdens eget foder finns större förutsättningar att få ut det mesta av det. Om du dessutom har tillgång till foderstatistik från hela Sveriges kan du göra ytterligare förbättringar.

Sverigekarta med markerade ställen för skörderapportStatistiken är uppdelad på skördeår och bygger på det skördedatum som angetts vid analysbeställning. Om inget datum angetts har gränsen för skördeåret dragits den 20 april. Prover som kommit in till laboratoriet före/efter detta datum hamnar därför på olika skördeår. Inom varje skördeår är statistiken i sin tur sorterad på fodermedel, foderkod. För vallfoder har sortering gjorts även på skörd.

Om det finns färre än tio analyser på ett visst fodermedel utesluts det från statistiken helt. Däremot kan du se alla fodermedel i avsnittet om föreningsstatistik. Var därför extra observant på antalet analyser som statistiken bygger på.

Statistik för skördeår 2024

Statistiken bygger på foderanalyser som passerat NorFors analyssystem FAS - Feed Analysing System. Under högsäsong uppdateras statistiken en gång per vecka, frånsett semesteruppehåll. December till slutet av maj publiceras statistiken en gång per månad. All form av statistik är mer pålitlig, ju mer data den baseras på. Det är upp till användaren att bedöma tillförlitligheten.