alt-text

Toppa utfodringen med smarta beräkningar

Vi har stor erfarenhet av foderplanering med IndividRAM och Typfoder. Du kan få råd och stöd om allt i foderkedjan. Kanske vill du ta ett helhetsgrepp på utfodringen, se över foderstaterna eller förändra din vallstrategi.

Utifrån din gårds förutsättningar kan vi ta fram behovsanpassad foderrådgivning. Du kan välja enstaka eller återkommande gårdsbesök samt hjälp med ekonomiska analyser.

Diskutera foderstrategier med oss

Vi har opartiska råd och lösningar som kan anpassas till dina förhållanden. Dina egna mål och gårdens resurser är utgångspunkten!

Optimera foderstaten med IndividRAM eller Typfoder

IndividRAM och Typfoder är rådgivningsverktyg där vi gör beräkningar för att ekonomiskt optimera dina foderstater och följer upp resultatet på individ (IndividRAM) och/eller gruppnivå (Typfoder). Vi kan göra beräkningarna oavsett foderstrategi och produktionsinriktning.

Med fokus på djuren och lönsamheten tar vi fram den mest kostnadseffektiva foderstaten. Foderstaten anpassas efter en grupp djur eller efter varje individ med utgångspunkt från produktion, laktationsstadium och dräktighet. Har du köttproduktion beräknar vi foderstater åt både växande djur och dikor. IndividRAM och Typfoder ger dig ett samlat grepp, oavsett om det handlar om mjölk- eller nötköttsproduktion.

Vi arbetar enligt NorFor

Vi arbetar enligt fodervärderingssystemet NorFor för att ta fram optimala foderstater utifrån ekonomi, produktion, djurhälsa och miljöbelastning. Det innebär att vi kan göra en säker värdering av ditt grovfoder och ta fram lönsamma foderstater till alla typer av nötkreatur.
Läs mer om Norfor

Kontakta oss

Om du vill veta mer om foderplanering och utfodringsrådgivning är du välkommen att kontakta oss.

Arbetar som:
Seniorkonsult Rådgivning & Företagande, Områdesansvarig Vimmerby

Telefon:
010-471 05 01

Mobiltelefon:
076-109 08 04

Kontakta mig

Robotmjölkning AMS

Med rätt inställningar och management är roboten en fenomenal mjölkare och otrolig tillgång. Men det är mycket att tänka på för att robotmjölkningen ska fungera optimalt.

Läs mer om robotmjölkning
alt-text