alt-text

Foderrådgivning

Öka precisionen till nästa nivå med smart foderplanering. Hos oss hittar du spetskompetensen oavsett produktionsinriktning.

Toppa utfodringen med smarta beräkningar

Få ett helhetsgrepp över utfodringen, se över foderstaterna eller förändra din foderstrategi. Foderrådgivningen är inriktad på de förutsättningar som gäller på din gård. Det är dina mål och gårdens resurser som styr. Välj mellan enstaka eller återkommande gårdsbesök och optimera produktionen med ekonomiska analyser.

  • Fullfoder
  • Optimerade foderstater med IndividRAM
  • Vall och betesstrategier
  • Opartiska råd och lösningar
  • Beläggningsplanering
  • Uppföljning på individ- och eller/gruppnivå

Mjölk- eller nötköttsproduktion

Med djuren och lönsamheten i fokus får du den mest kostnadseffektiva foderstaten. Beräkningarna för mjölkkor anpassas efter grupp eller individ med utgångspunkt i produktion, laktationsstadium, hull och dräktighetsstatus. För rekryteringsdjur och köttproducerande djur anpassas beräkningarna efter dina mål för önskad tillväxt, utifrån önskad inkalvningsålder eller ålder vid slakt. Olika verktyg för biologisk och ekonomisk uppföljning ger dig ett samlat grepp, oavsett produktionsinriktning .

Smarta lösningar underlättar det dagliga arbetet på gården

Vi erbjuder lösningar för överföring av fodergivor till flertalet utfodringsutrustningar. Genom att hämta hem utfodrade mängder från din utfodringsutrustning kan vi följa upp effektiviteten i utfodringen. Flexibla lösningar gör det också möjligt att överföra data direkt på gården vid besök eller via fjärrtjänst från vårt kontor.

Lösningar för dig med mixervagn
Cowconnect är den nya generationens vägningssystem som fungerar med alla mixervagnar. Rådgivaren skickar receptet digitalt via IndividRAM till gårdens Cowconnect-system. Det blir enkelt att följa vid blandning och utfodring. Du får en hög blandningssäkerhet och kan säkerställa att alla på gården blandar på samma sätt.
Cowconnect + IndividRAM

NorFor

Fodervärderingssystemet NorFor är grunden i arbetet med att ta fram optimala foderstater utifrån ekonomi, produktion, djurhälsa och miljöbelastning. Det innebär att vi kan göra en säker värdering av ditt grovfoder och ta fram lönsamma foderstater till alla typer av nötkreatur.
Läs mer om Norfor

Intresserad?

Om du vill veta mer om foderplanering och foderrådgivning är du välkommen att kontakta oss.

Distansrådgivning

Du har också möjlighet till rådgivning på distans. Träffa din rådgivare via Microsoft Teams eller på telefon. 

Arbetar som:
Avdelningschef Rådgivning & Företagande

Telefon:
010-471 07 05

Mobiltelefon:
073-802 79 10

Kontakta mig

Robotmjölkning AMS

Med rätt inställningar och management är roboten en fenomenal mjölkare och otrolig tillgång. Men det är mycket att tänka på för att robotmjölkningen ska fungera optimalt.

Läs mer om robotmjölkning
alt-text