Fruktsamhet

Dräktighetsundersökning

Dräktighetsundersökning

Hitta de tomma korna - oavsett om du har kött- eller mjölkdjur. Med regelbunden dräktighetsundersökning säkerställer du både fruktsamheten och ekonomin.

alt-text

God fruktsamhet - en lönsam affär

Kalven är direkt avgörande för ekonomin, och med ultraljud finns möjlighet att dräktighetsundersöka redan 28 dagar efter seminering. Dräktighetsundersökning kan även utföras direkt på betet. Beroende på situation och vad som passar, finns tre undersökningsmetoder - manuellt, ultraljud och mjölkprov.

Dräktighetsundersökning - metoder

Dräktighetsundersökning nötköttsproduktion

Få koll på om tjuren har gjort sitt jobb. Fertiliteten hos både han- och hondjur kan påverkas under varma sommardagar. En dräktighetsundersökning gör det möjligt att skicka utslagskor till slakt tidigare. Samtidigt undviker du risken att få med dräktiga djur.

 • Manuell undersökning 45 dagar efter seminering eller betäckning.
  Boka inför installning eller under betesperioden.

 • Ultraljud undersökning 28 dagar efter seminering eller betäckning.
  Boka inför installning eller under betesperioden.

 • Mjölkprov för egen provtagning
  Du tar ut det första provet redan efter 28 dagar och det andra efter 60 dagar. Svaret får du sedan via tjänsten Serviceanalys Dräktighet.

Checklista för en stressfri och säker dräktighetsundersökning

Serviceanalys Dräktighet - dräktighetsundersökning via mjölkprov
Beställ ett servicekit för egen provtagning. Paketet innehåller följesedel,  provtagningsinstruktion och 12 provrör för ett provtagningstillfälle. Eurofins tar emot din beställning och provsvaret får du 2-3 dagar efter att laboratoriet fått provtagningsmaterialet.

Beställ Serviceanalys Dräktighet

Dräktighetsundersökning mjölkproduktion

 • Manuell undersökning 40 dagar efter seminering.

 • Ultraljud 28 dagar efter seminering.

 • Mjölkprov via provmjölkning
  Du som är ansluten till Kokontrollen kan redan efter 28 dagar få svar via tjänsten Dräktighet Analys.

Dräktighet Analys - dräktighetsundersökning via provmjölkning
Analysen i provmjölkningen visar om kon är dräktig redan efter 28 dagar. För att kunna beställa analysen behöver du vara ansluten till Kokontrollen. När proverna analyserats registreras resultatet i Kokontrollens databas.

Mer om Dräktighet Analys och hur du beställer

Boka dräktighetsundersökning

Boka i god tid - kontakta din närmaste driftplats. Du kan också boka in regelbundna besök på bestämda dagar, eller beställa avhorning och ringormsvaccination.

Här hittar du kontaktuppgifter till alla driftplatser

Arbetar som:
Avdelningschef Fält

Telefon:
010-471 01 17

Mobiltelefon:
073-084 42 59

Kontakta mig

Daniel Fredin, förman Vallens gårdSparar tid, plats och pengar

Sveriges största robotgård, Vallens gård, satsar på dräktighetsundersökning med ultraljud. Vilka kvigor som är dräktiga syns efter 28 dagar och problemkor identifieras direkt.
Daniel Fredin berättar om gårdens erfarenheter