Avel

Monogena egenskaper

Monogena egenskaper

AMC, MSUD, MD och CVM är alla recessivt nedärvda egenskaper. Det betyder att djuret måste ärva genen från båda föräldrarna.

Om djuret ärver genen från en av föräldrarna får individen själv inga problem men kan sprida genen vidare till sin avkomma. AMC drabbar främst SRB men kan förekomma hos andra raser, CVM drabbar Holstein. MSUD och MD drabbar Hereford.

AMC - Arthrogryposis multiplex congenita

AMC finns framför allt hos SRB men kan också förekomma hos andra raser. Sjukdomen orsakar allvarlig missbildning av kalven och ger oftast svår förlossning.

Resultatet för AMC kommer att visas automatisk för alla djur som är testade efter den 13 november 2020. För att få status på djur som är testade innan dess måste en ny genomisk analys göras.

MSUD - Maple syrup urine disease 

MSUD är en defekt hos Hereford som ger fel i ett enzym som bryter ner aminosyror i fodret. När aminosyrorna inte bryts ner orsakar de dödliga hjärnskador och kalven avlider inom några dagar efter födseln. Mutationen förekommer i olika varianter inom olika raser och varianten hos Hereford benämns MSU1 i analysresultaten.

MD - Mandibulofacial dysostosis

MD förekommer hos Hereford. Defekten ger förkortad och/eller asymmetrisk underkäke. Förutom den deformerade underkäken har kalvarna också hårlösa områden cirka 2–10 cm ovanför mungipan.

CVM - Complex Vertebral Malformation/komplex ryggradsmissbildning

CVM förekommer hos Holstein. Drabbade kalvar aborteras, föds för tidigt eller är dödfödda. I sällsynta fall kan kalven födas levande. Kalven är underviktig, har missbildad ryggrad, speciellt i nack- och bröstkorgs-området, och sammandragna senor i benen.  CVM ger också många andra missbildningar, bland annat på hjärtat. Huvudanfadern till defekten är Penstate Ivanhoe Star, USA 000001441440, och hans son Carlin-M Ivanhoe Bell, USA 000001667366.