MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Utveckla företaget

Vår styrka är den kombinerade kompetensen av produktion och ekonomi. Vi kan stärka ditt lantbruks lönsamhet oavsett inriktning.