Utveckla företaget

Greppa Näringen

Greppa Näringen

Kostnadsfri och heltäckande rådgivning – lönsam för lantbrukare, hästföretag och miljö. Ta del av kurser, fält- och gårdsvandringar.

alt-text

Få rådgivning i växtodling, dränering och markförbättring, stallgödselhantering och användning, grovfoderodling och utfodring, byggnation, energieffektivisering och klimatfrågor. Eller varför inte passa på att ta del av de kurser, fält- och gårdsvandringar som anordnas.

Håll utkik efter aktuella aktiviteter i kalendern

Greppa Näringen i produktionen

Ett långsiktigt rådgivningsprogram som förmedlar kunskap i miljö- och resultatfrågor inom jordbruket och bidrar till minskad övergödning, minskade utsläpp av klimatgaser och säker användning av växtskyddsmedel. Genom Greppa Näringen får du koll på produktionens påverkan på miljön och kan identifiera vilka områden som kan förbättras på gården. Du får också konkreta förlag på åtgärder som ger effekt.

Så går det till

Greppa Näringen är till för dig som har nötkreatur om minst 15 djurenheter, eller har 50 hektar åkermark eller är hästföretagare med minst 10 hästar. Du anmäler dig som medlem i Greppa Näringen hos din Länsstyrelse.

Rådgivningen fokuserar på att hitta åtgärder som kan effektivisera gårdens produktion för ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan.

Är du intresserad?

Kontakta mig

Tack!

Nu har din fråga skickats till oss.
Du får en bekräftelse till din e-postadress.

Greppa genom Växa

Du får tillgång kvalificerade rådgivare som erbjuder Greppa-rådgivning inom de flesta rådgivningsområden och län.
De här modulerna finns tillgängliga genom oss;

Greppa-grunden

 • Startrådgivning med växtnäringsbalans
 • Startrådgivning för miljövänlig hästhållning
 • Uppföljningsbesök med växtnäringsbalans
 • Hållbarhetsanalysen
 • Uppföljning och hållbarhetsanalys
 • Hållbarhetsanalysen – uppföljande samtal

Klimatrådgivning

 • Klimatkollen - djurgårdar
 • Klimatkollen - upprepning djurgården
 • Klimatkollen - växtodlingsgårdar
 • Klimatkollen - upprepning växtodlingsgården

Byggrådgivning

 • Byggplanering
 • Stallmiljö och yttre miljö

Energirådgivning

 • Energikollen - enskild rådgivning djurgård
 • Energikollen - gruppträffar

Rådgivning inom markförbättring och dränering

 • Markpackning
 • Mullhalt och bördighet
 • Underhåll av diken
 • Översyn av dränering
 • Precisionsodling
 • Test mineralgödselspridare

Växtskyddrådgivning

 • Växtskyddshantering
 • Växtskydd i vattenskyddsområde
 • Växtskyddsstrategi - integrerat växtskydd
 • Odlingsstrategi med och utan glyfosat
 • Biologisk mångfald i åkerlandskapet

Rådgivning inom stallgödsel och växtnäringsbalans

 • Kvävestrategi utan stallgödsel
 • Kvävestrategi med stallgödsel
 • Fosforstrategi
 • Kväve- och fosforstrategi - grönsaker
 • Kvävestrategi på ekologiska gårdar
 • Upprepad växtnäringsbalans - växtodlingsgårdar
 • Upprepad växtnäringsbalans - djurgårdar, fokus på foder
 • Upprepad växtnäringsbalans - djurgårdar, fokus på växtodling

Foderrådgivning

 • Grovfoderodling
 • Endags utfodringskontroll - mjölk/nöt
 • Kontroll av foderstater - mjölkkor
 • Kontroll av foderstater - nöt och lamm
 • Betesstrategi

eu-flagga.pnggreppa-naringen-logo.png

Samarbetsprojekt 
Greppa Näringen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Jordbruksverket, LRF och flera rådgivningsorganisationer i Sverige. Programmet finansieras via Landsbygdsprogrammet. Greppa Näringens rådgivning är kostnadsfri och ingår i det svenska miljöprogrammet som finansieras gemensamt av Sverige och EU samt styras via den strategiska planen.

Mer information på greppa.nu