Optimera produktionen

Mjölkteknik och kvalitet

Mjölkteknik och mjölkkvalitet

Vi vill att du ska kunna framställa mjölk av högsta kvalitet och bästa pris. Vi går tillsammans igenom produktionen för att hitta lönsamma åtgärder.

alt-text

Mjölk är en fantastisk råvara som du ska vara stolt att leverera. Tillsammans med dig går vi igenom rutiner, utrustning och stallmiljö för att hitta lönsamma åtgärder.

Mjölk av bästa kvalitet har:

  • Under ett bakterietal under 20 000 CFU/ml motsvarande ca 60 000 IBC/ml
  • Under 200 000 celler/ml
  • Under 400 sporer/ml
  • Ingen främmande lukt eller smak
  • Inga spår av antibiotika