alt-text

Mjölkteknik och mjölkkvalitet

Mjölk är en fantastisk råvara som du ska vara stolt att leverera. Vi vill att du ska kunna framställa mjölk av högsta kvalitet och bästa pris. Våra rådgivare går tillsammans med dig igenom rutiner, utrustning och stallmiljö för att hitta lönsamma åtgärder.

Mjölk av bästa kvalitet har:

  • Under ett bakterietal under 20 000 CFU/ml motsvarande ca 60 000 IBC/ml
  • Under 200 000 celler/ml
  • Under 400 sporer/ml
  • Ingen främmande lukt eller smak
  • Inga spår av antibiotika

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 07 28

Mobiltelefon:
070-333 83 14