Optimera produktionen

Mjölkteknik och kvalitet

Mjölkteknik och mjölkkvalitet

Framställ mjölk av högsta kvalitet till bästa pris - finjustera din produktion med oss.

alt-text

Friskare kor och bättre mjölkkvalitet

Tekniken är komplex och idag ställs det stora krav på leverantören. Mjölkråvarans kvalitet påverkas av olika faktorer som djurhälsa, rutiner och teknisk utrustning.

Finjustera din mjölkning genom ko-anpassade mjölkningsrutiner. Tillsammans med mjölkkvalitetsrådgivare, veterinärer och produktionsrådgivare, kan du förbättra juverhälsan och öka avkastningen - samtidigt som du minskar din arbetstid.

Få koll på celltal och bakterietal

Hos oss hittar du expertisen - även vid akuta och mer långvariga problem med bland annat celltal och bakterietal i mjölken.

Mjölk av bästa kvalitet

  • Bakterietal under 20 000 CFU/ml motsvarande ca 60 000 IBC/ml.
  • Under 200 000 celler/ml.
  • Inga spår av antibiotika.
  • Ingen avvikande lukt eller smak.

Mjölkteknik - VaDia

Trots den årliga servicen av mjölkningsanläggningen är det vanligt att den inte fungerar optimalt i skarpt läge. Testa din mjölkningsanläggning under mjölkning genom en VaDia mjölkningsstudie - ett bra sätt att säkerställa god funktion och optimala rutiner.

VaDia mjölkningsstudie mäter bland annat mjölkflödet under mjölkningen och vakuumet i spengummit. Studien ger svar på om mjölkningsrutinerna är optimala, om det finns risk för smittspridning mellan korna och om spenarna påverkats negativt av mjölkningen. VaDia-rådgivaren tar sedan fram en plan för vilka rutiner som kan anpassas för att uppnå en högre mjölkproduktion och ett lägre celltal. VaDia kan göras i alla typer av mjölkningsanläggningar.Mjölkkvalitet - rådgivning

Vid anmärkning eller kvalitetsavdrag på mjölken, kan rådgivaren reda ut orsaken och se vilka förbättringsmöjligheter som finns. Det kan handla om allt från en dåligt fungerande diskanläggning till rutiner kring läkemedelsbehandlade kor.Mjölkkvalitet och djurhälsa

Veterinärerna arbetar tillsammans med rådgivarna, och har särskild kompetens inom förebyggande arbete för god djurhälsa. Friska kor ger god mjölkkvalitet, hållbara kor och hög produktion.