alt-text

Provta för mastit i tid

Vid kliniska mastiter och höga celltal går det att identifiera vilken bakterie som orsakar infektionen med hjälp av både bakterieodling och PCR-analys. Då kan du tidigt förhindra att smittor sprids vidare i besättningen.

Vid mastiter och höga celltal används i första hand bakterieodling. Vid smittsanering av besättningar, som drabbats av Streptococcus agalactiae eller Mycoplasma bovis, används istället PCR-analys.

Vid klinisk mastit, en juverinflammation med synliga symtom, tas prov antingen för odling hos veterinär eller för odling på laboratorium. Vid subklinisk mastit, som innebär förhöjt celltal, bör odlingen göras i ett laboratorium.

Provtagning för bakterieodling

Provtagningsmaterial för bakterieodling beställer du från SVA i Uppsala, på telefon 018-67 40 00.
SVA - Remiss för mastitundersökning

Vad är PCR?

PCR står för Polymerase Chain Reaction, en teknik som kan användas för
DNA-analys av ett mjölkprov. I användarguiden kan du läsa mer om tekniken och vilka bakterier som ingår i analysen. Du hittar också information om hur provsvaren redovisas.
PCR Mastitanalyser - användarguide

Beställ PCR-provtagning i samband med provmjölkningen

Markera PCR-Mastitanalys i provmjölkningsrapporten med ”Diversekod 31”, svaren redovisas sedan på Min sida. Om du saknar inloggningsuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

Manuell PCR-provtagning

Vid provtagning som inte sker via provmjölkningsprov, ska du använda ett rör med streckkod. Det kan vara ett provmjölkningsrör eller den speciella provtagningsutrustning som husdjursföreningen tillhandahåller. Skriv ut och fyll i beställningsblanketten nedan, skicka den tillsammans med proverna till Eurofins.
Beställning PCR-Mastitanalys Ej inom ordinarie provmjölkning

Provsvar

PCR analyser utförda på Eurofins i Jönköping och bakterieodlingar på SVA , överförs automatiskt till Kokontrollen. Du kommer åt provresultaten genom att logga in på Min sida.
Har provmaterialet skickats till ett annat laboratorium? Då kontaktar du veterinären för att få provresultaten.

PCR-analys provsvar

 

Artikel i Svensk Veterinärtidning

Mastitdiagnostik – när, var, hur?

Kontakta mig