Provtagning

PCR mastitanalys

PCR mastitanalys

Provta för mastit i tid. Vid kliniska mastiter och höga celltal går det att identifiera vilken bakterie som orsakar infektionen med hjälp av både bakterieodling och PCR-analys.

alt-text

Utifrån det kan du göra en gårdsspecifik plan för juverhälsan och förhindra att smittor sprids vidare i besättningen.

Vid mastiter och höga celltal används i första hand bakterieodling. För smittsanering av besättningar, som drabbats av Streptococcus agalactiae eller Mycoplasma bovis, används istället PCR-analys. 

Provtagning för bakterieodling

Vid klinisk mastit, en juverinflammation med synliga symtom, tas prov antingen för odling hos veterinär eller för odling på laboratorium. Vid subklinisk mastit, som innebär förhöjt celltal, bör odlingen alltid göras i ett laboratorium.

Provtagningsmaterial för bakterieodling beställer du från SVA i Uppsala, på telefon 018-67 40 00.

SVA - Remiss för mastitundersökning

SVA - Beställ provtagningsmaterial

PCR Mastitanalys

PCR står för Polymerase Chain Reaction, en teknik som kan användas för DNA-analys av ett mjölkprov. Metoden är mycket känslig och passar därför bäst att använda för att undersöka förekomsten av juverbundna bakterier, som Streptococcus agalactiae och Mycoplasma bovis. I användarguiden kan du läsa mer om tekniken och vilka bakterier som ingår i analysen.

PCR Mastitanalyser - användarguide

Beställ PCR-provtagning i samband med provmjölkningen

Markera PCR Mastitanalys i provmjölkningsrapporten med ”Diversekod 31” på den eller de kor som ska undersökas. Svaren redovisas sedan i Juverhälsa på nätet, som du når genom att logga in på Min sida.

Vid PCR Mastitanalys på provmjölkningsprover analyseras provet för förekomst av Streptococcus agalactiae, Mycoplasma bovis och Staphylococcus aureus. Även Streptococcus uberis ingår, men denna analys ska tolkas med försiktighet vid ett automatiskt uttaget prov.

Manuell PCR-provtagning

Vid provtagning som inte sker via provmjölkningsprov ska du använda den speciella provtagningsutrustning som Eurofins tillhandahåller. Du kan välja att analysera proverna med PCR-4 som innehåller analyser för 4 olika bakterier eller PCR-16 som innehåller 16 analyser. Läs mer i användarguiden för PCR Mastitanalyser.

Beställ provtagningsutrustning och remiss från Eurofins

Provsvar

PCR-analyser utförda på Eurofins i Jönköping och bakterieodlingar på SVA överförs automatiskt till Kokontrollen. Du ser provresultaten i Juverhälsa på nätet genom att logga in på Min sida.

Har provmaterialet skickats till ett annat laboratorium? Då kontaktar du veterinären för att få provresultaten.

  Veterinär odling Odling på laboratorium PCR-analys
Akuta mastiter Ja Ev Nej
Kroniska mastiter Nej Ja Nej
Höga celltal Nej Ja Nej
Uppföljning behandling Nej Ja Ev
Inför sinläggning Nej Ja Ev
Kontroll nykalvade Nej Ja Ev
Juverhälsodeklaration Nej Ja Ev
Screening vid sanering Nej Ja Ja
Övervakning individ Nej Ja Ja
Juverdukar, strömedel Nej Ja Nej
Övervakning tankmjölk Nej Ev Ja
       

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 06 47

Mobiltelefon:
070-380 16 14

Kontakta mig