Avel på djupet

NBDI – avelsindex

NBDI – avelsindex för kött x mjölk

NBDI, Nordic Beef x Dairy Index är ett totalindex för köttrastjurar använda på mjölkkor - ett index för bättre totalekonomi.

NBDI presenteras som NBDI kort och NBDI lång. NBDI kort gäller för uppfödning upp till 18 månaders ålder och NBDI lång 18 månader eller äldre. Det senare visar också på bäst ekonomi vid uppfödning. Med hjälp av NBDI kan du kombinera lätta kalvningar med god tillväxt och därmed öka värdet på kalven.

Kalvningsegenskaper

NBDI synliggör köttrastjurens kalvningsegenskaper när den använts på en ko av mjölkras. Det gör det möjligt att jämföra den med andra tjurar inom samma ras och andra raser. På det viset kan du till exempel hitta en tjur av tung köttras som ger lättare kalvningar än en tjur av lätt köttras.

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Hitta tjurarna med lätta kalvningar

Medel för kalvningsförmåga hos tjurar med NBDI-avelsvärden ligger idag på 91 procent oassisterade kalvningar. Tabellen visar andelen lätta kalvningar utan hjälp och andelen levandefödda kalvar för kor i laktation 2 eller senare, beroende på tjurens avelsvärde.

Kalvningsegenskap Avelsvärde kött x mjölk
90 100 110

Förväntad andel lätta kalvningar utan hjälp för kor i laktation 2 eller senare

88%

91%

94%

Förväntad andel levandefödda kalvar för kor i laktation 2 eller senare

96%

97%

98%

Slaktkroppsegenskaper

Slaktkroppstillväxt, formklass och fettgrupp är tre slaktkroppsegenskaper som ingår i NBDI. Slaktkroppstillväxten har en förhållandevis hög viktning på grund av dess betydelse för en lönsam uppfödning. Tabellen visar vad avelsvärde 90, 100 respektive 110 motsvarar i slaktkroppsegenskaper hos avkomman för avelsvärdet NBDI kort. Vilket kan jämföras med en renrasig holsteintjur som har en tillväxt på 523g/dag i medel.

Egenskap Avelsvärde kött x mjölk
90 100 110

Förväntad slaktkroppstillväxt gram per dag

631

645

659

Förväntad formklass

O+ (6,4)

R- (6,7)

R- (7,0)

Förväntat fettgrupp

2+ (2,4)

3- (2,5)

3- (2,6)

Hög tillväxt på tjuren viktigt för både ekonomin och miljön

En köttraskorsning som har god tillväxt är både lönsam och ger en lägre miljöpåverkan på grund av den höga slakttillväxten. Det går alltså att kombinera bra kalvningsegenskaper med höga värden för slaktkroppsegenskaper. Vilket resulterar i fina slaktkroppar och skapar en lönsam affär.

I exemplet visas slaktresultaten för en renrasig holsteintjur respektive en mjölk x köttrastjur där fadern är limousin med totalt NBDI. Tjurarna slaktas båda vid 17-månaders ålder men korsningstjuren genererar 65 kg mer till slakt och 3 700 kronor i högre slaktintäkt. Siffrorna för mjölk x köttrasavkomman baseras på limousintjurens NBDI avelsvärde 105 i slaktkroppstillväxt som motsvarar 652 g/dag.
renrasig-holsteintjur.png

Slaktresultat renrasig holsteintjur

  • 295 kg slaktvikt
  • Formklass 0-
  • Fettgrupp 2+
  • cirka 14 100 kr värde slaktkropp
mjolk-kottraskorsning-nbdi-tjur.png

Saktresultat mjölk x köttrastjur
där fadern har totalt NBDI

  • 360 kg slaktvikt
  • Formklass R-
  • Fettgrupp 3-
  • cirka 17 800 kr värde slaktkropp

En högre tillväxt betalar sig

Det som skiljer en köttraskorsning mot en renrasig tjur är köttraskorsingens högre genetiska kapacitet för tillväxt. En högre tillväxt kräver en ökad fodergiva vilket ger en ökad foderkostnad per dag. Trots den högre foderkostnaden, är användning av köttras ekonomiskt försvarbart på grund av den ökade slaktkroppsintäkten.

Tabellen visar foderåtgång och kostnad hos en renrasig holstein jämfört med en korsning där fadern har total NBDI. Uppfödningstiden är 17 månader och priserna baseras på rullande tolvmånaders period - augsti 2021 till augusti 2022, med en justering på grovfoderkostnaden på +20 öre per kg ts.

  17 månaders uppfödning av holsteintjur 17 månaders uppfödning av mjölk x köttrastjur där fadern har totalt NBDI
Foderslag Fodermängd Kr/kg Summa Fodermängd Kr/kg Summa
Ensilage kg ts 2 090 kg 1,60 3 344 kr 2 153 kg 1,60 3 445 kr
Korn 892 kg 2,10 1 873 kr 1 470 kg 2,10 3 087 kr
Koncentrat 163 kg 5,00 815 kr 236 kg 5,00 1 180 kr
Mineraler 12,3 kg 7,00 86 kr 9,1 kg 7,00 63 kr
Foderkostnad     6 100 kr     7 800 kr

I det här exemplet har foderkostnaden ökat med 1 700 kronor samtidigt som slaktvärdet hamnar på 3 700 kronor. Det ger 2 000 kronor till köttraskorsningens fördel.

En köttrastjur med ännu högre NBDI avelsvärde för slaktkroppstillväxt, hade ökat avkommans förväntade medeltillväxt ytterligare. Då skulle kalkylen sett ännu bättre ut, eftersom foderutnyttjandet ökar med högre tillväxt.

X-vik i kombination med kött ger en hållbar produktion

Användning av köttras i kombination med X- och Y-vik skapar ett mervärde för mjölkproducenter, ungnötsuppfödare och branschen i stort. En förbättrad slaktkroppskvalitet ger en mer hållbar svensk nötköttsproduktion.

Aktuella köttrastjurar för användning på mjölkras

I tjurkatalogen hittar du den senaste listan med semintjurar av köttras som rekommenderas för användning på mjölkkor.
Här hittar du tjurkatalogen

Ungdjursöverlevnad för köttraskorsningar

Från och med november 2022, ingår egenskapen ungdjursöverlevnad i NAV:s avelsvärdering för köttrastjurar på mjölkkor. En viktig egenskap för både ekonomi och djurvälfärd.
Så fungerar egenskapen
NAV Kött x Mjölk publicering