Analysera nuläget

Ekonomi och företagande

Ekonomi och företagande

Har du frågor som rör ditt företags lönsamhet eller strategi? Eller går du i investeringstankar? Kontakta oss så kan vi tillsammans analysera ditt företag och dina förutsättningar.

alt-text

Låt oss ta fram beslutsunderlagen


Analysera mera

Det är alltid läge att analysera ekonomin i ditt företag för att skapa förutsättningar att klara utmaningar men även att synliggöra möjligheterna för ditt företagande. I osäkra tider med fluktuerande priser och osäkra väderförhållande är det viktigt att fokusera på det som går att påverka i din verksamhet och se på vad du kan göra för att optimera dina resultat.

Med företagsrådgivning kan du få verktygen att styra ditt företag i rätt riktning. 

Investering

Om du går i investeringstankar hjälper vi till med allt från planering till att ta fram beslutsunderlag såsom investeringskalkyler. Vi hjälper dig också med att söka möjliga stöd för din investering. Vi kan tillsammans med dig ta fram underlag för att analysera din nuvarande verksamhet och hitta strategin för just ditt företag. 

Företagsanalys
Investeringsstöd
SAM-ansökan

Arbetar som:
Företagsrådgivare

Telefon:
010-471 03 37

Mobiltelefon:
070-606 17 26

Kontakta mig