Analysera nuläget

SAM-ansökan

SAM-ansökan

Gör du SAM-ansökan själv och tycker att det tar för lång tid? Ta hjälp av våra erfarna rådgivare som ser till att den blir inlämnad i god tid.

alt-text

EU-ansökan 2024

Ansökningstjänsten SAM-internet öppnar den 8 februari och är öppen fram till 11 april 2024.
Inför 2024 har det gjorts flera förtydliganden och regeländringar kring vissa jordbrukarstöd och några nya grundvillkor kommer att börja gälla. Hör av dig till oss för att optimera stöden på just din gård.

Ansökan görs via SAM-internet. Därefter görs beräkningar och optimeringar i vårt eget EU-program. Vi har god kunskap om vilka stöd som går att söka och vilka CAP-regler som gäller. Med praktisk förankring till lantbruket resonerar vi kring EU-stöden utifrån din gårds förutsättningar.

Rådgivning på kontor eller på distans

Med vår hjälp går ansökan snabbt att fylla i och den blir inlämnad i tid. Våra priser för rådgivning är förmånliga. Du får en beräkning av stödbelopp för 2024 som går att använda i diskussioner med banken.

Boka ett rådgivningsmöte och besök oss på något av våra kontor i Uppsala, Örebro, Bollnäs, Kil, Vänersborg, Falkenberg, Falköping, Linköping, Söderköping, Flen eller Laholm.

Du har också möjlighet till rådgivning på distans. Distansrådgivningen finns för lantbrukare i hela Sverige. Den digitala tjänsten passar speciellt dig som har en något enklare SAM-ansökan med få ändringar.

Med vår kunskap och våra hjälpmedel kommer vi tillsammans fram till hur du bäst utnyttjar EU-ersättningarna. Vi erbjuder även angränsande rådgivning:

  • Genomgång av kontrollresultat
  • Besök i fält för bedömningar av stödberättigad mark
  • Investeringsstödsansökningar
  • Ändringar i SAM till exemel hjälp vid digital uppföljning av jordbruksmark
  • Överklaganden
  • Rådgivning kring grundvillkoren
  • Växtodlingsplaner
  • Växtnäringsbalans bland annat till stödet Precisionsjordbruk
  • Hjälp med certifieringsfrågor
  • Delta som stöd vid kontrollbesök

Intresserad?

 

Distansrådgivning

Du har också möjlighet till rådgivning på distans. Träffa din rådgivare via Microsoft Teams eller på telefon. 

Kontakta mig

Tack!

Nu har din fråga skickats till oss.
Du får en bekräftelse till din e-postadress.