Konferenser och projekt

Stipendium

Stipendium

Den yngre generationens intresse av det svenska lantbruket uppmärksammas. Tre stipendier går till avgångselever vid naturbruksgymnasier.

alt-text

Med start 2022 delar vi årligen ut tre stipendier till avgångselever vid naturbruksgymnasier runt om i Sverige.

Presentkort på djurägarseminkurs

Ett stipendium innehåller ett presentkort på djurägarseminkurs hos Växa, till ett värde av 16 800 kronor. Stipendiaten får använda presentkortet inom 24 månader och bokar själv plats på valfri ordinarie kurs.

Kriterier

Den sökande 

  • Visar stort engagemang för svenskt lantbruk i allmänhet och ett stort intresse för svensk mjölk- och köttproduktion i synnerhet.
  • Agerar som ett föredöme och visat gott handlag i djurskötsel. Personen har också för avsikt att arbeta inom mjölk- och/eller köttproduktionen i Sverige efter gymnasieexamen
  • Förväntas avsluta sin kurs i ämnet Lantbruksdjur med godkänt resultat.

Ansökan

Ansökningsperioden pågår mellan januari och april. Sista ansökningsdag för 2023 är 30 april. För att söka anmäler eleven sitt eget intresse till utsedd kontaktperson på sitt naturbruksgymnasium. Kontaktpersonen nominerar i sin tur en elev med motivation utifrån kriterierna. Därefter utser Växa totalt tre stipendiater från tre olika naturbruksgymnasium. De vinnande eleverna får sedan sitt stipendie i samband med studentexamen.