Förbättra ledarskapet

Ledarpraktikan

Ledarpraktikan

Ledarpraktikan är ett nationellt utvecklingskoncept som vänder sig till dig som driver egen verksamhet, eller är anställd och har en ledande befattning.

alt-text

Utvecklas i rollen som ledare

Genom Ledarpraktikan får du chans att ta nästa steg framåt i ditt ledarskap.

Konsten att leda dig själv och andra

För att utveckla och förändra ditt företag behöver du börja med dig själv. Ledarpraktikan ger användbara och praktiska verktyg och kortfattade förklaringar till människors sätt att tänka, kommunicera och agera.

Ledarpraktikan är baserad på lantbruksföretagarens behov och utmaningar. Teori och praktik varvas så att du på ett praktiskt sätt får lära dig att leda dig själv, dina medarbetare och din verksamhet. Konceptets upplägg och material är framtaget för lantbruksföretagare i samverkan mellan rådgivare, forskare och lantbrukare.

Du lär dig

  • att bli bättre på att kommunicera
  • att få en bättre struktur, tydligare planering och prioritering
  • att jobba med mål och måluppföljning
  • att hålla effektiva möten och medarbetarsamtal som stärker verksamheten

Aktuella kurser

I kalendern hittar du alla aktuella kurser i landet. Se vilken kurs som passar dig bäst, och gör din anmälan direkt via kalendern.
Ledarpraktikan - aktuella kurser

Upplägg

Utvecklingskonceptet bygger på den praktiska handledarboken Ledarpraktikan och sträcker sig över 6-10 månader. Periodens längd bestäms tillsammans med deltagarna, där årstid och företagsform får styra vad som är bäst rent praktiskt.

Erfarenhetsutbyte mellan ledare är en viktig del i upplägget. Vid tre tillfällen träffas man tillsammans i ett mindre nätverk av företagare. Alla tre träffarna börjar lunchtid och avslutas vid lunch nästa dag. Mellan träffarna får deltagarna individuell ledarskapscoaching av en utbildad Ledarpraktikercoach, för att säkerställa att man kommer framåt i sin egen träning.

Konceptet bygger på de tre delarna i boken - Konsten att leda mig själv, mina medarbetare och min verksamhet - där innehållet är baserat på de behov och utmaningar som framkommit vid intervjuer med företagare runt om i landet. Författarna har därefter tillfört sin samlade erfarenhet och kompetens samt beskrivit vad forskning inom ämnet visar.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Företagsrådgivare

Telefon:
010-471 05 07

Mobiltelefon:
076-109 07 97

Kontakta mig