alt-text

Konsten att leda dig själv och andra

Ledarpraktikan är ett koncept i ledarskapsutveckling som riktar sig till dig som driver eget. Här får du en bra grund att ta nästa steg framåt i ditt ledarskap.

Konceptet består av utbildningstillfällen, nätverksträffar och coachning av våra diplomerade Ledarpraktiker.

Utbildningen bygger på boken Konsten att leda mig själv, min personal och min verksamhet. Innehållet i boken är baserat på de behov och utmaningar som framkommit vid intervjuer med företagare runt om i landet. Författarna har därefter tillfört sin samlade erfarenhet och kompetens samt beskrivit vad forskningen inom ämnet visat. Ledarpraktikan ger dig användbara verktyg och kortfattade förklaringar till människors sätt att tänka, kommunicera och agera.

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att komma igång!

Åsa-Lina Olsson, företagsutvecklare
Tel: 010-471 03 42
Mob: 0708-25 07 16
E-post: asa-lina.olsson@vxa.se

Hanna Nilsson, produktionsrådgivare
Tel: 010-471 09 45
Mob: 0725- 42 93 93
E-post: hanna.nilsson@vxa.se

Läs mer om Ledarpraktikan på ledarpraktikan.se

Kontakta mig