MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Förbättra ledarskapet

ERFA - Erfarenhetsträffar

Inspirerande erfarenhetsträffar

Att träffa kollegor och få inspiration, idéer och ny kunskap är viktigt. Om du har ett tema som du skulle vilja diskutera med andra företagare kan vi hjälpa dig att sätta samman en ERFA-grupp.

alt-text

ERFA-grupper är ett bra forum för att fokusera på ett ämne och utbyta erfarenheter med varandra. Det kan gälla kalvhälsa, utfodring, byggnader eller ledarskap- och personalfrågor. ERFA-grupper kan bildas mellan företag som har gemensamma nämnare, såsom storlek på besättningar eller geografisk närhet.

ERFA för köttproducenter

LRF Kött logotypVid ERFA-träffar för diko- och ungnötsproducenter är målet att du som lantbrukare ska få matnyttiga verktyg för att förbättra din produktion samt utbyta erfarenheter med andra lantbrukare.
Diko- och ungnötsutmaningen delfinansieras av LRF Kött.

ERFA-Bygg för mjölkproducenter

Bygga helt nytt gör de flesta bara någon eller några gånger. Erfarenhetsträffarna-Bygg har som syfte att underlätta dina byggplaner och samtidigt hjälpa dig att hitta kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga bygglösningar. Träffarna ska ge inspiration och ett bra beslutsunderlag för din verksamhet.

Kontakta oss med dina idéer!

Om du har en idé om ett ämne som du skulle vilja sätta ihop en ERFA-grupp kring är du välkommen att kontakta oss. Du kan också kontakta oss för att höra vilka ERFA-träffar som är i gång just nu i ditt område.

Kontakta mig