Förbättra ledarskapet

ERFA - Erfarenhetsträffar

ERFA - Erfarenhetsträffar

Att träffa kollegor och få inspiration, idéer och ny kunskap är viktigt. Om du har ett tema som du skulle vilja diskutera med andra företagare kan vi hjälpa dig att sätta samman en ERFA-grupp.

alt-text

Inspirerande utbyte av erfarenheter

ERFA-grupper är ett bra forum för att fokusera på ett ämne och utbyta erfarenheter med varandra. Det kan gälla kalvhälsa, utfodring, byggnader eller ledarskap- och personalfrågor. ERFA-grupper kan bildas mellan företag som har gemensamma nämnare, såsom storlek på besättningar eller geografisk närhet.

LRF Kött logotypERFA för köttproducenter

Vid ERFA-träffar för diko- och ungnötsproducenter är målet att du som lantbrukare ska få matnyttiga verktyg för att förbättra din produktion samt utbyta erfarenheter med andra lantbrukare.
Diko- och ungnötsutmaningen delfinansieras av LRF Kött.

ERFA-Bygg för mjölkproducenter

Bygga helt nytt gör de flesta bara någon eller några gånger. Erfarenhetsträffarna-Bygg har som syfte att underlätta dina byggplaner och samtidigt hjälpa dig att hitta kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga bygglösningar. Träffarna ska ge inspiration och ett bra beslutsunderlag för din verksamhet.

ERFA-hållbarhet

Träffar med fokus på att underlätta arbetet till ett mer hållbart lantbruk. Gå med i ERFA-hållbarhet och få inspiration genom erfarenhetsutbyte och diskussioner tillsammans med kollegor i branschen. Biogas, gårdens klimatavtryck, kolinlagring, regenerativt lantbruk eller fodereffektivitet, är några exempel på diskussionsämnen.

Så startar du en digital ERFA-grupp

Hör av dig till oss och berätta vad du vill. Vi söker upp flera gårdar som är i samma fas som du - en grupp behöver bestå av minst fyra deltagare. Sedan bestämmer ni själva hur mycket hjälp ni vill ha, liksom när och hur ofta ni ska träffas.

Gruppen formas utifrån deltagarnas önskemål. Vi förbereder, tar fram underlag och material, leder träffarna och organiserar dem. Om behov finns kan vi också bjuda in experter - både interna och externa. Varje tillfälle kan vara ett par timmar.

Tekniken fixar vi tillsammans

Har du en dator, smartphone eller en platta, kan du vara med på en digital träff. Det behövs inga särskilda program. Växa skickar ut en länk som du klickar på, och sedan är du med i mötet. Inför en träff erbjuder vi också träningsmöten – då du kan provköra tekniken och få hjälp om något hakar upp sig.

Kontakta oss med dina idéer!

Om du har en idé om ett ämne som du skulle vilja sätta ihop en ERFA-grupp kring är du välkommen att kontakta oss. Du kan också kontakta oss för att höra vilka ERFA-träffar som är i gång just nu i ditt område.

Kontakta mig

Erica JohanssonERFA-gruppen utvecklar företaget

För Erica Johansson som driver Flakeberg Västergården har det sociala nätverket, och särskilt ERFA-gruppen Ett ton till, varit en viktig del i att driva och utveckla företaget.

Erica berättar om värdet av att dela erfarenheter