ERFA-gruppen utvecklar företaget

För Erica Johansson som driver Flakeberg Västergården har det sociala nätverket, och särskilt ERFA-gruppen Ett ton till, varit en viktig del i att driva och utveckla företaget.

Erica Johansson driver gården tillsammans med sin mamma Britt-Marie. Flakeberg Västergården utanför Grästorp har en mjölkbesättning med ungefär 120 årskor i lösdrift. De mjölkas i grop och avkastningen ligger på 13 000 kg ECM. Erica tog över driften av mjölkproduktionen 2020 efter att hennes pappa blev sjuk och sedan gick bort. Även om Erica jobbat under flera år tillsammans med sin pappa var det en stor utmaning. Att kunna ringa en vän när något krånglat har varit väldigt värdefullt, men det sociala nätverket som kommer med ERFA-gruppen har också varit en del i att utveckla företaget.

Erica, Britt-Marie och Torbjörn
Erica Johansson, Britt-Marie Johansson och Torbjörn Lundborg.

Ett ton till

Redan före pandemin gick Erica och gården med i ERFA-gruppen Ett ton till. En ERFA-grupp är en grupp för erfarenhetsutbyte, där lantbrukare samlas för att diskutera och utbyta erfarenheter kring ett speciellt fokusområde. Ett ton till har fokuserat på att höja produktionen, 1000 kg till mjölk var målet från början. Men ERFA-grupper kan såklart ha ett helt annat tema. Vad som diskuteras styrs efter deltagarnas intressen.  

Deltagarna i Ett ton till har tillsammans diskuterat olika ämnen för att hitta flaskhalsarna i produktionen och se vilka områden som kan utvecklas för att förbättra produktionen. De följer upp tillsammans hur det går, och det är tydligt att det gör skillnad i produktionen.

- Det är ju så sporrande! Det är ju andra duktiga människor som är villiga att dela med sig av sin kunskap, och vi sporrar ju varandra en hel del. Jag tycker jag haft turen att hamna i en grupp där man gör på olika sätt, och det finns så mycket kunskap och erfarenhet - och alla är så villiga att dela med sig. Alla är så öppna med vad som görs, vad som fungerar för dem, och vad som inte fungerar, berättar Erica Johansson.

Värdefulla studiebesök

I ERFA-gruppen har de bland annat åkt på studiebesök och besökt varandras gårdar, och det är något Erica verkligen tycker de har haft nytta av.

- Det finns alltid någon som kan säga, att så här skulle du nog kunna göra hos dig. För de har ju sett hur det ser ut här, till exempel. Och det är ju jättemycket värt.

I gruppen har de valt att jobba väldigt brett, och Erica Johansson tycker också att temat för gruppen gjort att de kan diskutera nästan vad som helst.

- Vi är ju inte begränsade någonstans egentligen. Vi kan ju prata om till exempel ekonomi, för har man en bättre ekonomi så kan vi göra helt andra insatser som leder till mer produktion, säger Erica.

I gruppen har de till exempel tittat mycket på kostnader för att ta fram vallfoder och nyckeltal kring det, för att jämföra och dra slutsatser. Det har också gjort att vallkvalitéten och dess inverkan på produktionen diskuterats mycket. Innan gruppen drog igång var det nästan ingen som tog fyra skördar, och nu flera år senare skördar nästan alla gårdar fyra gånger.

Enorm kunskapsbank

I en grupp med flera lantbrukare som alla har ett par aktiva år bakom sig, finns det en enorm kunskapsbank. Med flera gårdar som alla testat en mängd olika saker under årens lopp och utvärderat resultatet. Den kunskapen delas vidare - och kanske slipper någon annan göra samma misstag som en själv. Finns det en öppen dialog kan det bli väldigt bra, menar produktionsrådgivare Torbjörn Lundborg.

Växas rådgivare finns med i ERFA-grupperna, och i Ericas fall är det Torbjörn som också deltar i gruppen.

- Min roll är mer att understödja, ta fram underlag fakta i ämnet, och hålla ihop träffarna. Helst ska gruppen själv komma med uppslag och ämnen, som man vill jobba vidare med. Jag tycker det här är ett jättebra och sporrande sätt att hämta kunskap på. Och särskilt när det gäller nya företeelser/system, eller när man som Erica är ny i branschen. Då kan man tanka in väldigt mycket kunskap på kort tid, säger Torbjörn Lundborg.

Det jobbiga blir lite lättare

För Erica Johansson som ganska nyligen tagit över driften på gården har gruppen varit viktig. För att inspireras och utveckla företaget.

- För mig är den superviktig. Man lär sig så mycket, och man blir så inspirerad. Det där som kunde kännas lite tungt och jobbigt att ta tag i kan också kännas lite lättare att börja på, för jag måste ju kunna berätta om det under nästa ERFA-träff! De kommer både med konstruktiv och ärlig kritik, men också jättemycket pepp, och sådant som de lärt sig under sina aktiva år. Råd om saker att tänka på, eller misstag att undvika.

Det är inte bara produktionsråd som väger lite extra när det kommer från kollegorna.

- Det behöver ju inte vara rena produktionsgrejer, utan jag får också råd som att tänka på att faktiskt vara ledig ibland. Och det säger ju alla, men det betyder något extra när det kommer från någon man har respekt för, och någon som man tycker är en duktig företagare.

Ingen suckar när det pratas kor

Erica är uppvuxen på gård, men gick inte naturbruksgymnasium eftersom hon först tänkte sig en karriär utanför lantbruket. Det har gjort att många av hennes vänner inte är riktigt lika intresserade av kor som hon är. ERFA-träffen är därför ett utmärkt tillfälle att få prata av sig lite.

- För mig blir ju det här ett ypperligt tillfälle att få träffa andra, som inte suckar när jag vill prata kor i två timmar.

Vill du också gå med i en ERFA-grupp?

Om du är intresserad av att starta upp en grupp för erfarenhetsutbyte - hör av dig till oss på Växa.

- Jag tycker man ska vända sig till sin vanliga rådgivare, eller så kommer man till oss på Växa med sitt önskemål att man vill starta igång en ERFA-grupp. Då försöker vi sätta ihop gårdar med liknande intressen eller inriktningar för att få ihop en givande grupp, avslutar Torbjörn.