MinGård, Min sida och vxa.se - 22/10 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 22 oktober mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Utveckla företaget

Avelsstrategi

Lönsam avelsstrategi

Att utforma en avelsstrategi är grunden för lönsamt avelsarbete. Med strategin som utgångspunkt kan du effektivisera din verksamhet och få en hållbar ekonomi.

alt-text

Vi tar fram en avelsstrategi som utgår från dina förutsättningar och din verksamhet. Till grund för strategin tittar vi på dina korta och långsiktiga mål, dina tankar om framtiden och besättningens NTM-värde. Vi tittar även på var vi befinner oss idag och bestämmer sedan vad vi ska göra för att förflytta oss mellan befintligt till önskat läge.

Från avelsstrategi till avelsplan

Våra rådgivare besöker din gård en till två gånger per år för att ta fram en avelsstrategi och därefter tre till sex gånger per år för planering och uppföljning. Ibland kan det vara tillräckligt med kontakt via telefon eller dator. Du väljer själv om du vill ha ett gårdsbesök eller distansrådgivning.

Med rådgivarens hjälp delar du in besättningen i grupper efter djurens genetiska kvalitet. Utifrån avelsstrategin tar vi sedan fram en avelsplan med aktiviteter för seminering och djurflöde.

När du anlitar oss för avelsplanering använder vi planeringsverktyget Genvägen för att få fram de bästa matchningarna mellan tjur och ko.

Kontakta oss

Hör av dig till oss för mer information om avelsstrategi.

Arbetar som:
Regionchef Avel Mitt-Nord, Områdesansvarig Borlänge, Östersund

Telefon:
010-471 01 13

Mobiltelefon:
070-667 48 31

Kontakta mig