Utveckla företaget

Avelsstrategi

Avelsstrategi

Att utforma en avelsstrategi är grunden för lönsamt avelsarbete. Med strategin som utgångspunkt kan du effektivisera din verksamhet och få en hållbar ekonomi.

alt-text

Lönsam avelsstrategi

Vi tar fram en avelsstrategi som utgår från dina förutsättningar och din verksamhet. Till grund för strategin tittar vi på dina korta och långsiktiga mål, dina tankar om framtiden och besättningens NTM-värde. Vi tittar även på var vi befinner oss idag och bestämmer sedan vad vi ska göra för att förflytta oss mellan befintligt till önskat läge.

Från avelsstrategi till avelsplan

Våra rådgivare besöker din gård en till två gånger per år för att ta fram en avelsstrategi och därefter tre till sex gånger per år för planering och uppföljning. Ibland kan det vara tillräckligt med kontakt via telefon eller dator. Du väljer själv om du vill ha ett gårdsbesök eller distansrådgivning.

Med rådgivarens hjälp delar du in besättningen i grupper efter djurens genetiska kvalitet. Utifrån avelsstrategin tar vi sedan fram en avelsplan med aktiviteter för seminering och djurflöde.

När du anlitar oss för avelsplanering använder vi planeringsverktyget Genvägen för att få fram de bästa matchningarna mellan tjur och ko.

Vill du veta mer om avelsstrategi?

Hör av dig till oss för mer information.

Bengt och Kristina Botans Lantbruk
Hos Botans tror man på NTM

Bengt och Kristina Samuelsson i Rättvik driver två framgångsrika besättningar, Botans och Österfors. På Botans återfinns 300 av deras 420 djur.
Så har den tydliga avelsstrategin gett resultat

Björn Hjalmarsson
70% kött - Vinnande koncept på Bockerud

På Bockerud har man ökat både avelsframsteget och ekonomin. I framgångsreceptet finns en kombination av X-Vik, Y-Vik och ett kontinuerligt strategiarbete.
Björn Hjalmarsson berättar om ett gediget avelsarbete

 

Arbetar som:
Operativ chef Avel

Telefon:
010-471 01 13

Mobiltelefon:
070-667 48 31

Kontakta mig