Hos Botans tror man på NTM

Bengt och Kristina Samuelsson i Rättvik driver två framgångsrika besättningar, Botans och Österfors. På Botans återfinns 300 av deras 420 djur.

Idag har de 50/50 VikingHolstein och VikingRed djur. Att de haft en tydlig avelsstrategi kan idag ses på besättningarnas fantastiska resultat både för hälsoegenskaper och produktion.

Familjen Samuelsson Botans Lantbruk

En tydlig Avelsstrategi

De använder NTM som sitt avelsmål och är den främsta egenskapen vid val av tjurar. Alla kvigor genomtestas och på de bästa används tjurfäder. Därefter använder de könssorterat på 80% av kvigorna. På de kvigor som de inte vill rekrytera nya djur efter används Angus eller embryon.  

-På korna använder vi 30% köttras, resterande kor semineras med konventionella doser, säger Kristina. 

Deras dotter Josefin är också väldigt intresserad av aveln på gårdarna. Hon säger att när vi grupperar våra kor efter NTM, ser vi en stor skillnad mellan djur med låga och höga NTM. De med höga NTM är mer ekonomiska. Det kan vara svårt att se på individuella djur, men syns tydligt på besättningens samlade prestation.

Hög produktion en egenskap i fokus

Förutom att familjen väljer tjurar med höga NTM måste de ha en hög mjölkproduktion. Det är ett av de viktigaste avelsmålen, både för VikingRed och Holstein, säger Bengt.  

När det gäller SRB så är de två viktigaste delegenskaperna mjölkavkastning och klövhälsa. Vi använder tjurar med höga värden på klövhälsa så vi kan förbättra klövhälsan i nästa generation, berättar Kristina. Kristina och Bengt fortsätter att berätta att SRB är de djur som finns i deras hjärtan, och de försvarar också sin plats i deras besättningar. En något mindre produktion vägs upp med att de röda korna kräver mindre uppmärksamhet och bara tuffar på i ladugården.  

Hos VikingHolstein är de viktigaste egenskaperna mjölkavkastning, hälsa och att de inte blir för stora. Vi lägger extra fokus på att få ner storleken på holsteinkorna då vi inte vill ha för stora kor som inte passar i våra system, förklarar Kristina.  

Den tydliga avelsstrategin har gett gott resultat

För familjen är både hälsa och produktion viktigt. Vi använder oss av Signaler Djurvälfärd och där kan vi se att vi är en av topp 10%. Just nu har vi en djurhälsokostnad på 7,9 öre per kg ECM i båda våra besättningar berättar Kristina stolt.

-Det bästa med våra djur är att de har så låga djurhälsokostnader. Det är kor som producerar mycket men samtidigt förblir friska. Det går hand i hand, tillägger Josefin.

Välkänd avelsprofil

Det stora avelsintresset har även gett resultat när det kommer till försäljning av kvigor och tjurar till VikingGenetics. Under de senaste åren har Botans sålt 20 tjurkalvar och flera kvigor till både Skara och Finland för spolning. Varje månad testar de ca 4 tjurkalvar till VikingGenetics. Några av deras senaste försäljningar är Holsteintjuren VH Botans och SRB tjuren VR Salix. De mest kända tjurarna är de framgångsrika SRB tjurarna B Jurist och Botans.  

Idag lägger familjen in 10-12 embryon i månaden och är en av VikingGenetics recepientbesättningar. Förutom det har de även spolat egna djur på gården under vår och höst, s.k. kontraktsspolningar. Dessa embryon har lagts in på gårdens egna djur. Botans var även en besättning som tidigt testade på embryoinläggning. Idag finns duktiga avkommor från flertalet av dessa kvar i besättningen. 

Botans

300 kor
120 ha
Mjölkning i Karusell, 22 platser

13 202 Kg ECM
4,2% Fett
3,6% Protein

Protein Ins/dräktighet
SRB: 1,7
Hol: 1,6

Österfors

120 mjölkande kor
250 ha Mjölkning i Parallellgrop, 18 platser

13 041 Kg ECM
4,3% Fett
3,6% Protein

Ins/dräktighet
SRB: 1,3
Hol: 1,5

10 heltidsanställda