MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Analysera nuläget

Signaler Djurvälfärd

Signaler Djurvälfärd

Hitta förbättringsmöjligheter och gör rätt prioriteringar med Signaler Djurvälfärd. I rapporten får du viktiga nyckeltal för djurvälfärd och ekonomi. Du kan också jämföra den egna gårdens resultat med andra gårdar.

alt-text

Rapporten som visar din djurvälfärd och ekonomi

Det är trevligt och lönsamt att ha friska djur. Signaler Djurvälfärd visar hur din gård ligger till i ett antal områden inom djurhälsa. I rapporten hittar du också den egna besättningens uppskattade totala djurhälsokostnad och de uppskattade kostnaderna för varje enskilt nyckeltal. 

Ingår i Kokokontrollen

Alla besättningar som är anslutna till Kokontrollen har tillgång till Signaler Djurvälfärd. Använd tjänsten för att se vilka områden inom djurhälsa du vinner mest på att prioritera.

  • Djurvälfärdsstatus
    - se nyckeltalen som speglar djurvälfärdsstatusen i din besättning.
  • Kostnadsstatus
    - få den uppskattade djurhälsokostnaden för din besättning.
  • Historik
    - se värdena för alla nyckeltal och hur de förändrats senaste året.

Spännande grafik

Om din besättning är bland Kokontrollens 50 procent bästa visas det med en grön glad gubbe i rapporten. Är den bland de 10 procent sämsta är gubben röd. Ser du en blå gubbe betyder det att din besättning tillhör de 10 procent av besättningarna med lägst djurhälsokostnader!

Logga in och använd Signaler Djurvälfärd

Logga in på Min sida, välj Signaler Djurvälfärd och starta verktyget.
Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta vår kundsupport för att få ett användarkonto: 010-471 06 60.

För att ansluta din besättning till Kokontrollen - kontakta oss!