Konferenser

Här hittar material från våra större konferenser; mjölkföretagardagarna och D&U. Materialet är en bra inspirationskälla för dig som är rådgivare, veterinär och mjölkföretagare.