MinGård, Minsida och vxa.se - 18/8 underhållsarbete

Söndag 18/8 kl 10-18 har vi underhåll på vår kommunikationsutrustning. Det innebär att det kan bli korta avbrott/störningar på både interna och externa tjänster till och från under dagen.

Konferenser

Här hittar material från våra större konferenser; mjölkföretagardagarna, kretsmöten och D&U. Materialet är en bra inspirationskälla för dig som är rådgivare, veterinär och mjölkföretagare.