MinGård, Min sida och vxa.se - 17/10 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 17 oktober mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Konferenser

Här hittar material från våra större konferenser; mjölkföretagardagarna, kretsmöten och D&U. Materialet är en bra inspirationskälla för dig som är rådgivare, veterinär och mjölkföretagare.