MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Avel

Genomisk analys

Genomisk analys ger fler möjligheter

Genomisk avelsvärdering har på kort tid blivit ett viktigt inslag i avelsarbetet världen över och används i urvalet av tjurkalvar som ska bli semintjurar. Testa dina hondjur på samma säkra sätt.

alt-text

Öka takten på avelsframsteget

Härstamningsverifiering och genomiska avelsvärden på hondjur innebär att du säkrare kan rangordna dina hondjur baserat på genetisk förmåga. Du får ett bättre underlag för avelsplanering, både vad gäller rekrytering, användning av köttras, urval av embryodonatorer och försäljning av djur. 

Genomisk analys

Analysen kan beställas för alla mjölk- och köttraser och innehåller:

  • Genomiska avelsvärden
    Går endast att få på hondjur av renrasiga holstein, SRB/RDM och jersey med känd härstamning. Beställningen kan göras så snart kvigkalven är född. Avelsvärdena ger ett säkrare mått på djurets genetiska förmåga än vad traditionella härstamningsindex ger.

  • Härstamningsverifiering
    Alla raser och korsningar av bägge könen kan verifieras. Korrekt härstamning är betydande för avelsarbetet eftersom det möjliggör hondjurets genomiska avelsvärden.

Genomiska analyser som abonnemang

För dig som provtar med TST-tång finns genomiska analyser som abonnemang. Du behöver bara skicka in dina prover - ingen separat beställning behövs.
Så här enkelt är det

Kontakta mig

Vi bjuder på tången

Börja genomtesta dina kvigor eller gå över från TEGO, så får du tången på köpet. Erbjudandet gäller till och med 30/9 2021.

Erbjudande
alt-text

Logga in och beställ direkt i MinGård


När du har gjort din beställning får ett provkit med posten. Provkitet innehåller en instruktion över hur du går tillväga, etiketter för märkning av prov och svarskuvert. 
Så loggar du in i MinGård

Efter cirka fyra veckor är resultaten klara. Du blir meddelad via mejl eller sms. I MinGård hittar du resultaten för NTM och mjölkindex, och alla delegenskaper ser du på Min sida under Nyckeltal Avel och Djurstatus.

Tång för genomisk analys och öronmärkning

Med en TST-tång kan du ta ut ett vävnadsprov för genomisk analys på dina djur. Det fiffiga är att du gör det samtidigt som du öronmärker. 
Mer om hur du beställer och hur tången fungerar

Provtagning med TEGO

Det går fortfarande att ta prover med TEGO för genomisk analys.
Så fungerar provtagning med TEGO

Hårprov

Så här gör du för att ta ut ett hårprov för genomisk analys.

Sveriges genomiskt bästa hondjur just nu

På Min sida hittar du de senaste topplistorna för svenskfödda hondjur som har högst NTM baserat på genomiska avelsvärden. Listorna finns under Resultat & analys / Genomiska topplistor.
Logga in på Min sida