Avel

Genomisk Analys

Genomisk Analys

Genomisk avelsvärdering är ett viktigt inslag i avelsarbetet världen över. Nu kan du testa hondjuren hemma i din egen besättning på samma säkra sätt.

alt-text

Inom mjölkrasaveln använder samtliga avelsföretag världen över genomisk selektion när de väljer ut nya semintjurar. På köttrassidan är genomisk analys, med härstamningsverifiering och monogena egenskaper, ett viktigt verktyg i avelsplaneringen på besättningsnivå.

Forma framtiden på din gård

Med ett genomtest får alla testade djur, oavsett ras, en härstamningsverifiering, hornstatus och monogena egenskaper. Dock behöver föräldrarna till köttrasdjur också vara genomiskt analyserade för att deras avkomma ska kunna gå att härstamningsverifiera genom genomisk analys. Mjölkraskvigor får även genomiska avelsvärden med precis samma säkerhet som mjölkrastjurar. Om du har köttras-avelstjurar vars avkommor ska stambokföras, måste tjurarna vara verifierade.

Mer om Genomisk Analys – kött

Med den här utökade informationen kan du säkrare kan rangordna dina hondjur, baserat på deras genetiska förmåga. Du får ett bättre underlag för avelsplanering helt enkelt.

Du hittar all information om dina genomtestade djur i MinGård® och informationen uppdateras hela djurets liv samt följer med om djuret byter besättning. 

Genomisk analys kan beställas för alla mjölk- och köttrasraser. Du kan även genomtesta korsningar mellan raserna RDC, holstein och jersey.

Mer om Genomisk Analys – mjölk

Genomtesta med tången

Med TST-tången tar du ut vävnadsprovet till den genomiska analysen samtidigt som du öronmärker dina djur. Att genomtesta med tången är inte bara det enklaste sättet, det är också det säkraste och det billigaste. En gång i månaden skickar du sen in dina prover till Kokontrollen® i Kalmar i förfrankerade vadderade kuvert.

Så funkar genomtest med tång

Provtagning med TEGO eller hårprov beställer du i MinGård® och sen får du hem ett provkit med posten.

Mer om provtagning med TEGO
Så tar du hårprov för Genomisk Analys

Ska du testa tvillingar?
Om du har två kalvar av samma kön kan du genomtesta med TST-tången eller hårprov. Om det är olikkönade tvillingar testas hankalven med TST-tången eller hår och kvigkalven med ett Freemartin-prov som beställs i MinGård®. Kvigan måste testas med blod och visar hon sig vara fertil går provet automatiskt vidare för genomisk analys, vilket ingår i priset.
 
Mer om Freemartin

Väntetid för provsvar

Svar på härstamningsverifieringen och de monogena egenskaperna kommer efter fem veckor. De genomiska avelsvärdena för mjölkrasdjur tar lite längre tid, räkna med 8-12 veckor. Informationen visas i MinGård®. Du kan lägga in Växas SMS- eller mejl-avisering för att bli meddelad när ny information tillkommit.

Sista dag att skicka in prover till Kokontrollen® i Kalmar DNA-profil måste vara klar* Publiceringsdatum för genomiskt avelsvärde
2 november 2023 11 december 2023 10 januari 2024
20 november 2023 29 december 2023 7 februari 2024
28 december 2023 5 februari 2024 6 mars 2024
25 januari 2024 4 mars 2024 3 april 2024
22 februari 2024 1 april 2024 8 maj 2024
24 mars 2024 6 maj 2024 5 juni 2024
25 april 3 juni 2024 3 juli 2024
23 maj 2024 1 juli 2024 14 augusti 2024
26 juni 2024 5 augusti 2024 4 september 2024
25 juli 2024 2 september 2024 2 oktober 2024
22 augusti 2024 30 september 2024 6 november 2024
26 september 2024 4 november 2024 4 december 2024
* Datum för respektive beställning syns under Analys Klar i MinGård®