Avel

Genomisk Analys

Genomisk Analys

Genomisk avelsvärdering är ett viktigt inslag i avelsarbetet världen över och används i urvalet av tjurkalvar som ska bli semintjurar. Testa dina hondjur på samma säkra sätt.

alt-text

Forma framtiden på din gård

Härstamningsverifiering och genomiska avelsvärden på hondjur innebär att du säkrare kan rangordna dina hondjur baserat på genetisk förmåga. Du får ett bättre underlag för avelsplanering vad gäller rekrytering, användning av köttras, urval av embryodonatorer och försäljning av djur. 

Ett prov - tre användningsområden

Genomisk Analys kan beställas för alla mjölk- och köttraser och innehåller:

 • Härstamningsverifiering
  Alla raser och korsningar av bägge könen kan verifieras. Korrekt härstamning är betydande för avelsarbetet eftersom det möjliggör stambokföring och avelsvärden.

  Andra fördelar med att testa sina djur är att förväxlade kalvar och osäkra fäder går att indentifiera. Det viktiga är att samma analysmetod har används för både kalv och föräldradjuren.
  Mer om härstamningsverifiering

 • Monogena egenskaper
  Alla djur som testas analyseras för 20 monogena egenskaper, som exempelvis hornlöshet. Provsvaren presenteras i MinGård®.
  Exempel på monogena egenskaper

 • Genomiska avelsvärden
  Går endast att få på hondjur av renrasiga holstein, SRB/RDM och jersey med känd härstamning. Beställningen kan göras så snart kvigkalven är född. Avelsvärdena ger ett säkrare mått på djurets genetiska förmåga än vad traditionella härstamningsindex ger.

Genomiska analyser med automatik

Med en TST-tång kan du ta ut ett vävnadsprov för Genomisk Analys på dina djur. Det fiffiga är att du gör det samtidigt som du öronmärker. Du behöver bara skicka in dina prover. Ingen separat beställning behövs. Tänk på att djuret måste vara registrerat innan ett prov skickas in för analys.
Så funkar genomtest med tång

Provtagning med TEGO eller hårprov beställer du i MinGård. Då får du hem ett provkit med posten. Provkitet innehåller en instruktion över hur du går tillväga, etiketter för märkning av prov och svarskuvert.
Mer om provtagning med TEGO
Så tar du hårprov för Genomisk Analys

Ska du testa tvillingar?
Om du har två kalvar av samma kön kan du genomtesta med TST- eller hårprov. Vid olikkönade tvillingar testas tjurenkalven med TST eller hår, och kvigkalven genom ett Freemartinprov som beställs via MinGård. Kvigan testas därefter med blod eller TEGO. Om hon visar sig vara fertil går provet automatiskt vidare för genomisk analys, som ingår i priset.
Mer om Freemartin

Väntetid för provsvar

Efter 8-12 veckor är resultaten klara. Svar på monogena egenskaper och härstamningsverifiering tar 5 veckor. I MinGård hittar du resultaten för NTM, mjölkindex och monogena egenskaper. Avelsvärden för renrasiga holstein, SRB/RDM och jersey ser du på Min sida under Nyckeltal Avel och Djurstatus. Dessa meddelas också via SMS/mejl om du lagt in detta i Växas SMS/mejl-aviseringsfunktion.

Sista dag att skicka in prover till Kokontrollen® i Kalmar DNA-profil måste vara klar* Publiceringsdatum för genomiskt avelsvärde
2 november 2023 11 december 2023 10 januari 2024
20 november 2023 29 december 2023 7 februari 2024
28 december 2023 5 februari 2024 6 mars 2024
25 januari 2024 4 mars 2024 3 april 2024
22 februari 2024 1 april 2024 8 maj 2024
24 mars 2024 6 maj 2024 5 juni 2024
25 april 3 juni 2024 3 juli 2024
23 maj 2024 1 juli 2024 14 augusti 2024
26 juni 2024 5 augusti 2024 4 september 2024
25 juli 2024 2 september 2024 2 oktober 2024
22 augusti 2024 30 september 2024 6 november 2024
26 september 2024 4 november 2024 4 december 2024
* Datum för respektive beställning syns under Analys Klar i MinGård

Kontakta mig

Tack!

Nu har din fråga skickats till oss.
Du får en bekräftelse till din e-postadress.

Mattias WistrandUtökat tjurval med Genomisk Analys

På Knutsta Skattegård i Sörmland genomtestas djuren. Ett betydande steg i avelsarbetet som gett ett större urval av tjurar att använda i gårdens köttbesättning.
Mattias Wistrand berättar om hur de använder Genomisk Analys