Avel

Genomisk Analys

Genomisk Analys

Genomisk avelsvärdering är ett viktigt inslag i avelsarbetet världen över och används i urvalet av tjurkalvar som ska bli semintjurar. Testa dina hondjur på samma säkra sätt.

alt-text

Forma framtiden på din gård

Härstamningsverifiering och genomiska avelsvärden på hondjur innebär att du säkrare kan rangordna dina hondjur baserat på genetisk förmåga. Du får ett bättre underlag för avelsplanering vad gäller rekrytering, användning av köttras, urval av embryodonatorer och försäljning av djur. 

Ett prov - tre användningsområden

Genomisk Analys kan beställas för alla mjölk- och köttraser och innehåller:

 • Härstamningsverifiering
  Alla raser och korsningar av bägge könen kan verifieras. Korrekt härstamning är betydande för avelsarbetet eftersom det möjliggör stambokföring och avelsvärden.

  Andra fördelar med att testa sina djur är att förväxlade kalvar och osäkra fäder går att indentifiera. Det viktiga är att samma analysmetod har används för både kalv och föräldradjuren.
  Mer om härstamningsverifiering

 • Monogena egenskaper
  Alla djur som testas analyseras för 20 monogena egenskaper, som exempelvis hornlöshet. Provsvaren presenteras i MinGård®.
  Exempel på monogena egenskaper

 • Genomiska avelsvärden
  Går endast att få på hondjur av renrasiga holstein, SRB/RDM och jersey med känd härstamning. Beställningen kan göras så snart kvigkalven är född. Avelsvärdena ger ett säkrare mått på djurets genetiska förmåga än vad traditionella härstamningsindex ger.

Genomiska analyser med automatik

Med en TST-tång kan du ta ut ett vävnadsprov för Genomisk Analys på dina djur. Det fiffiga är att du gör det samtidigt som du öronmärker. Du behöver bara skicka in dina prover. Ingen separat beställning behövs. Tänk på att djuret måste vara registrerat innan ett prov skickas in för analys.
Så funkar genomtest med tång

Provtagning med TEGO eller hårprov beställer du i MinGård. Då får du hem ett provkit med posten. Provkitet innehåller en instruktion över hur du går tillväga, etiketter för märkning av prov och svarskuvert.
Mer om provtagning med TEGO
Så tar du hårprov för Genomisk Analys

Ska du testa tvillingar?
Om du har två kalvar av samma kön kan du genomtesta med TST- eller hårprov. Vid olikkönade tvillingar testas tjurenkalven med TST eller hår, och kvigkalven genom ett Freemartinprov som beställs via MinGård. Kvigan testas därefter med blod eller TEGO. Om hon visar sig vara fertil går provet automatiskt vidare för genomisk analys, som ingår i priset.
Mer om Freemartin

Väntetid för provsvar

Efter 8-12 veckor är resultaten klara. Svar på monogena egenskaper och härstamningsverifiering tar 5 veckor. Du blir meddelad via mejl eller sms. I MinGård hittar du resultaten för NTM, mjölkindex och monogenaegenskaper. Avelsvärden för renrasiga holstein, SRB/RDM och jersey ser du på Min sida under Nyckeltal Avel och Djurstatus.

Sista dag att skicka in prover till Kokontrollen® i Kalmar DNA-profil måste vara klar* Publiceringsdatum för genomiskt avelsvärde
23 november 2022 2 januari 2023 8 februari 2023
29 december 2022 6 februari 2023 8 mars 2023
26 januari 2023 6 mars 2023 5 april 2023
16 februari 2023 27 mars 2023 3 maj 2023
30 mars 2023 8 maj 2023 7 juni 2023
27 april 2023 5 juni 2023 5 juli 2023
18 maj 2023 26 juni 2023 9 augusti 2023
29 juni 2023 7 augusti 2023 6 september 2023
27 juli 2023 4 september 2023 4 oktober 2023
24 augusti 2023 2 oktober 2023 8 november 2023
28 september 2023 6 november 2023 6 december 2023
2 november 2023 11 december 2023 10 januari 2024
* Datum för respektive beställning syns under Analys Klar i MinGård

Kontakta mig

Mattias WistrandUtökat tjurval med Genomisk Analys

På Knutsta Skattegård i Sörmland genomtestas djuren. Ett betydande steg i avelsarbetet som gett ett större urval av tjurar att använda i gårdens köttbesättning.
Mattias Wistrand berättar om hur de använder Genomisk Analys