Avel

Provtagning med TEGO

Provtagning med TEGO

Provet tas i örat på djuret, rengör om det är smutsigt. Tips! Använd en lampa eller telefonlampan bakom örat för att lättare se blodkärlen.

Så här gör du

 1. Massera ner blod i en blodåder mot tippen av örat. Stick försiktigt, ej för hårt, med lansetten på baksidan av örat.

 2. Sug upp flera bloddroppar med läskpappret.

 3. Fläcken på pappret skall vara sammanhängande och minst 2 cm i diameter.

 4. Skriv djurets besättningsnr + öronnr på linjen på ramen runt läskpappret.

 5. Låt blodet torka på pappret innan det stoppas i det lilla TEGO-kuvertet.
  - Streckkoden får ej vikas, förslut ej med etiketten!

 6. Klistra streckkodsetiketten på TEGO-kuvertets framsida.
  - Hela koden måste vara synlig för scanning!

 7. Skicka tillbaka i bifogat svarskuvert.

Vid eventuella frågor
- kontakta Kokontrollen i Kalmar på tel 010-471 09 00 eller mejla till kokontroll@vxa.se