Styrning och rutiner

Utöver våra tjänster och rådgivning har vi mycket material som du kan ha nytta av i din produktionsoptimering. Här hittar du checklistor och handböcker för mjölkproduktion, foderstatistik och kontrollsystem för både nötkötts- och mjölkproduktion.