alt-text

Styrning och rutiner

Utöver våra tjänster och rådgivning har vi mycket material som du kan ha nytta av i din produktionsoptimering. Här hittar du checklistor och handböcker för mjölkproduktion, foderstatistik och kontrollsystem för både nötkötts- och mjölkproduktion.

Arbetar som:
Expert husdjursgenetik

Telefon:
010-47 10614

Mobiltelefon:
076-100 97 41