MinGård, Minsida och vxa.se - 18/8 underhållsarbete

Söndag 18/8 kl 10-18 har vi underhåll på vår kommunikationsutrustning. Det innebär att det kan bli korta avbrott/störningar på både interna och externa tjänster till och från under dagen.

Så säkrar du djurhälsan och arbetsmiljön

Ett rent, säkert och parasitfritt stall ger alla förutsättningar för ökad fruktsamhet och trivsel. Med våra gårdsnära tjänster minskar du risken för oförutsedda djurhälsokostnader och personalskador.