Förbättra ledarskapet

Fokuskurser

Fokuskurser

Om du har ett speciellt område, inom mjölk- och köttproduktion, som du vill fördjupa dig i kan vi skapa en skräddarsydd kurs i ämnet. Den kan vara öppen eller gårdsanpassad, lång eller kort, praktisk eller teoretisk. Du väljer, vi syr!

alt-text

Utveckla arbetslaget med en skräddarsydd kurs

Det är våra veterinärer och rådgivare med specialinriktning som håller i kursen. Därför kan du välja att skapa en kurs av vilket lantbruksrelaterat ämne som helst. Tidigare har vi skapat kurser kring till exempel antibiotika, betesrutiner, mastit m.m.

I kursen, oavsett ämne, har vi verktyg för att skapa diskussion och praktiska övningar. Målet är att du ska kunna använda kunskapen direkt i praktiken. Därför håller vi gärna utbildningen ute på gården bland djuren.

Exempel på kursämnen

 • Kosignaler
 • Mjölkning och Robotmjölkning
 • Smittskydd
 • Klövhälsa
 • Antibiotika och antibiotikaresistens
 • Mastit och celltal
 • Kalvning
 • Nyfödda kalvar
 • Kalven blir kviga
 • Kor kring kalvning
 • Djurförsörjning/fruktsamhet
 • Foderbalans
 • Sintiden
 • Betesgång
 • Standardrutiner

Kontakta oss

Saknar du något ämne? Hör av dig till oss. 

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 01 90

Mobiltelefon:
072-553 96 60

Kontakta mig