Mer om foder och bete

Fodret är en stor del av kostnaden i mjölk- och köttproduktionen. Utnyttja det hemmaproducerade fodret effektivt så att foderkostnaderna kan minska.