MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Mer om foder och bete

Fodret är en stor del av kostnaden i mjölk- och köttproduktionen. Utnyttja det hemmaproducerade fodret effektivt så att foderkostnaderna kan minska.