MinGård, Minsida och vxa.se - 18/8 underhållsarbete

Söndag 18/8 kl 10-18 har vi underhåll på vår kommunikationsutrustning. Det innebär att det kan bli korta avbrott/störningar på både interna och externa tjänster till och från under dagen.

alt-text

Mer om foder och bete

Fodret är en stor del av kostnaden i mjölk- och köttproduktionen. Utnyttja det hemmaproducerade fodret effektivt så att foderkostnaderna kan minska.