Styrning och rutiner

Vallprognoser

Skörda i rätt tid med hjälp av vallprognoser

Du kan tjäna stora belopp på att skörda i tid. På vallprognos.se kan du följa utvecklingen av vallen i ditt område och få ett bättre underlag till när det börjar dra ihop sig för skörd på din gård.

Prognosen är ett bra hjälpmedel men glöm inte att titta på dina vallar med dina egna ögon.

Se vallprognosen för ditt område (vallprognos.se)

Så får du hjälp med prognosprover

Kontakta din foderrådgivare för information om hur du tar prognosprover och rådgivning kring hur du fastställer en optimal skördetid.