alt-text

Torka och foderbrist

Den extrema torkan är allvarlig på många håll i landet. Nederbörden har varit så gott som obefintlig sedan den första skörden.

Regeringens pressträff med anledning av torkan

Den 9 juli höll regeringen pressträff som sändes via www.regeringen.se.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inledde med att påtala den allvarliga situationen med torkan i landet. Det kommer att få konsekvenser på både kort och lång sikt...

Pressträff om torkan - läs hela sammanfattningen 

Fodersituationen - så ser läget ut nu

Fler lantbrukare har börjat skörda trädor och skyddszoner för att täcka grovfoderbehovet. Det duger oftast till äldre ungdjur, sinkor och dikor.

Allt är inte bra att skörda

Eftersom torkan och bristen på foder medfört att man slår på många okända marker, så är det bra att hålla ett extra öga på växtligheten. Det finns en del växter som man bör se upp med.
Se fodersäkerhet på SVA för lista över giftiga växter från A-Ö 

Andra skörden

Tid för första skörd varierar runtom i landet. Om den kördes i månadsskiftet maj-juni, brukar det i normala fall vara dags för den andra skörden i vecka 27. Eftersom vallarna är ordentligt torkskadade, behövs både en avslagning och nederbörd. En avslagen vall som får fukt får bättre tillväxt i grönmassa.

Det här kan du göra nu

 • Skörda obrukade gräsmarker, trädor, skyddszoner och gröngödslingsvallar.
 • Slå helsäd när vårsäden har gått i ax, grönmassetillväxten är mindre efter axgång.
 • Köpa helsäd på rot av spannmålsgårdar.
 • Så ny spannmål, korn eller havre, efter helsäd för att kunna få en ny skörd i september.
 • Så majs efter helsäd för att få grönmassa. Kolvsättning kommer inte hinna ske.
 • Så Westerwoldiskt rajgräs för att få grönmasseskördar, flera stycken innan hösten
 • Bärga gräsfröhalm hos de som snart tröskar gräsfrö.
 • Bärga halm hos de som kommer tröska tidig höstspannmål.

Foder - hitta köpare och säljare:
www.proteintipset.se
www.blocket.se

Det här kan vi hjälpa till med

 • Inventering av foderbehov fram till ny skörd 2019
 • Räkna fram behovet av skördad mängd 2018 för kommande vallskördar, helsäd, majs och halm.
 • Diskutera handlingsutrymmet på gården: 
  - vilka grödor kan tas som helsäd
  - finns möjligheter att bärga halm
 • Strategier för utfodring över sommaren: 
  - minimera åtgången av ensilage
  - skötsel av beten för att utnyttja dem maximalt

Vi kan också se över möjligheten att köpa grovfoder på rot redan nu. Har du en fröodlare i närheten, är gräsfröhalm ett bra alternativ till äldre ungdjur eller sinkor. Kanske att det går att köpa halm på sträng och lagra den.

Kontakta din närmaste produktionsrådgivare

 

Utfodring

Optimera utfodringen med smarta beräkningar och diskutera foderstrategier med oss. Vi tar fram behovsanpassad rådgivning baserat på din gårds förutsättningar.
Läs mer om utfodringsrådgivning 

Foderprover

Vid en bristsituation är det extra viktigt att få en analys av fodrets kvalitet. Vi tar ut prover på både grönmassa och färdigt ensilage. Och med hjälp av analysen kan du enkelt planera foderstaten.
Läs mer om foderprover

Brunnby Lantbrukardagar 5 juli

Seminarie om torkan
Hur kan djur- och växtodlingsgårdar jobba tillsammans för att minimera skadorna av torkan?


Föredragshållare: Amanda Andersson,Växtråd och Kicki Markusson, Växa Sverige.

Debatt om torkan och foderläget


Medverkande: Jordbruksverket, Länsstyrelsen, HS växtodlingsrådgivare, Kicki Markusson produktionsrådgivare Växa Sverige, Christer Emanuelsson KLS Ugglarp och Caroline Skalfors SEB.