Styrning och rutiner

Foderbrist

Foderbrist

Extrem torka och andra väderförhållanden kan ställa till med mycket elände, som foderbrist. På den här sidan har vi samlat information, tips och länkar som du kan ha nytta av.

alt-text

Säkra tillgången på foder

Den torra våren medför mindre vallskörd och risk för foderbrist. Om första vallskörden blir otillräcklig bör åtgärder sättas in när det konstateras. I Torkabroschyren har vi samlat användbar information och lärdomar från 2018, du hittar broschyren lite längre ner här på sidan. 

Här är några förslag på vad som är bra att tänka på i olika situationer:

Inventera och planera fodertillgången

Bedömer du att det finns risk för foderbrist bör du inventera fodertillgången. 
I denna film visar vi hur foderinventering görs.

Uppstår akut foderbrist kan alternativa fodermedel behövas, som ensilage av betblast eller ammoniakbehandling av halm. Det är viktigt att planera både för kort och lång tidshorisont och fundera redan nu över vilka möjligheter du själv, genom samarbeten med grannar eller genom att kontakta företag i närområdet. 

Handelsplatsen för foderaffärer

fodertipset.se kan du köpa och sälja foder direkt från andra lantbrukare. Här finns allt från hösilage till höstvete och ärter.                                                            

Betes- och foderbrist

Information samlas länsvis om hur lantbruket bäst förbereder sig inför kris. Inom vissa län finns möjlighet till betesförmedling

Allt är inte bra att skörda

Det finns en del växter som man bör se upp med. Om andra arealer än vanligt används för bete finns här en sammanställning över giftiga växter som kan vara farliga för nötkreatur.

Lista över giftiga växter från A-Ö på sva.se

Åtgärdsschema vid foderbrist

Bedömer du att det finns risk för foderbrist kan du använda lärdomar från torkåret 2018.Forskare vid SLU tog efter sommaren 2018 fram en åtgärdsplan som visar på lämpliga aktiviteter vecka för vecka.

Åtgärdsplan.png

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/publikationer/future-food-reports/ff-reports-6-grovfoder.pdf

Vattentillgång och bevattning

Vid torka och beroende på var det är vattenbrist kan det påverka hur du får tag på vatten till dina djur och till bevattning. På Jordbruksverket.se Kan du läsa mer om vad som händer vid vattenbrist och hur du kan hantera situationen. Följa länsstyrelsens rekommendationer i respektive län gällande vattenuttag för bevattning undantag, samt bevaka grundvattennivåerna.

Vattenbrist - Jordbruksverket.se

Grundvattenivåer och klimatdata

Under Vattenbrist hos Jordbruksverket samlas information kring vattenbrist och bevattning.

Vattenbrist - Jordbruksverket.se

Hos SMHI:s webbsidor hittar du olika typer av klimatdata.​

www.smhi.se/klimat

SGUs webbsida kan du följa aktuella grundvattennivåer som uppdateras varje tisdag kl 12:00.

SGU Aktuella grundvattennivåer (sgu.se)

På klimatanpassningsportalen hittar du information om: processtöd och verktyg för klimatanpassning, lathund för klimatanpassning i kommuner, finansiering av klimatanpassningsåtgärder, goda exempel, kunskapsunderlag, karttjänster och mycket mera.

www.klimatanpassning.se

Torka och värme

Torkan påverkar möjlighet till bete och framtida fodertillgång. Vi delar med oss av råd om möjliga åtgärder och hur förebygga foderbrist. En rad lärdomar finns från den torra och varma sommaren 2018. När du vill diskutera med en av våra produktionsrådgivare eller experter finns kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Växa har nyligen arrangerat flera webbinarier med råd för hur du kan agera under torka och värme. Ta del av webbinarierna här

I denna film har vi samlat en rad goda råd kring hur du förbereder dig för en eventuell kris.
Är du förberedd för kris?

Lärdomar från 2018 har samlats i Torkabroschyren. Till höger har vi samlat en rad användbara länkar till webbsidor med värdefull information.

Minska risk för värmestress

När djuren inte kan bibehålla normal kroppstemperatur och hantera överskottsvärme genom att svettas eller genom andningen blir situationen jobbig ör djuren och värmestress uppstår. Redan runt 20 grader kan högproducerande kor få problem att reglera kroppstemperaturen, vilket märks till exempel genom att djuren äter mindre, flämtar och andas snabbare. Mjölkkors produktion sjunker och även fertiliteten påverkas negativt. ​

Möjlighet till skugga på betet och mycket god tillgång till vatten, salt och mineraler är viktiga åtgärder. I stallet behövs god ventilation, gärna fläktar och god tillgång till vatten.

I denna film visas flera bra åtgärder hur du kan förebygga och åtgärda värmestress:

Värmestress

Samt i denna film visas hur du ventilerar i stallet:

Fläktar och ventilation

Djurförsörjning

Tips på långsiktig planering för besättning och produktion.

Anpassa djurantalet

Så påverkas fertiliteten av värme

Håll dig uppdaterad kring läget under torkan

I takt med att läget förändras tas nya beslut av myndigheter och organisationer snabbt, beslut som kan påverka dig. Därför det extra viktigt att du håller dig kontinuerligt uppdaterad.

Sidor och dokument uppdateras fortlöpande i takt med att nya beslut tas av myndigheter och organisationer, i takt med att läget förändras. Kontrollera därför att du läst den senast uppdaterade informationen!

Möjliga undantag i Jordbruksverkets grundvillkor

Hos Jordbruksverket pågår ett arbete för att hitta lösningar som ska kunna underlätta för de som drabbats av torka. De finns vissa möjligheter till undantag från grundvillkoren, dem kan du läsa mer om på Jordbruksverkets hemsida Torka - Jordbruksverket.se och hos respektive Länsstyrelse hemsida Lansstyrelsen.se

Det har getts möjlighet att skörda träda på grund av torkan. Detta gäller dock inte alla trädor, och det kan påverka olika stöd. Läs mer om undantaget Träda - Jordbruksverket.se

Möjliga undantag för KRAV

Om foder eller bete inte räcker till på grund av torkan finns det möjlighet att söka individuellt undantag för katastrofsituationer från Jordbruksverket. KRAV undersöker om det kan bli områdesspecifika generella undantag för att underlätta för lantbrukare i drabbade områden.

KRAVs regler 5.1.1.3- 5.1.1.5 visar vilka undantag som är accepterade enligt KRAVs regler, och vad som ska beviljas av Jordbruksverket. För mer information kring vad som gäller vid betes- eller foderbrist till följd av torka. Du kan läsa mer om på KRAV hemsida Det här gäller vid betesbrist eller foderbrist som följd av torka – KRAV

Planera genom rådgivning

En diskussion med våra rådgivare kan göra att du ser nya perspektiv och att du minskar din egen stress. Du får möjlighet att skapa en egen åtgärdsplan, anpassad för just din besättning och produktion.

Det här kan vi hjälpa till med

  • Inventering av foderbehov fram till ny skörd
  • Räkna fram behov av skördad mängd 
  • Diskutera handlingsutrymmet på gården 
  • Strategier inför stallsäsongen: 
    - grovfoderanvändning
    - höstbete
  • Rådgivning av val av djur vid minskning/anpassning av djurantalet

Vi kan också se över möjligheten att köpa grovfoder eller alternativa fodermedel.

Kontaktuppgifter till:

Skapa ekonomiskt handlingsutrymme

Vid behov av foderinköp kan en ökning av likviditeten behövas. Om du redan nu bedömer att du behöver öka det ekonomiska utrymmet i höst bör du kontakta din bank redan nu. En regelbunden och öppen diskussion med banken gör att banken har större beredskap för att snabbt möta gårdens behov.