Styrning och rutiner

Foderbrist

Foderbrist

Extrem torka och andra väderförhållanden kan ställa till med mycket elände, som foderbrist. På den här sidan har vi samlat information, tips och länkar som du kan ha nytta av.

alt-text

Senaste uppdateringen 2019-04-15: Ansökan om krisstöd 2019

Säkra tillgången på foder

Här finns några förslag på vad du kan tänka på i den situation som råder. Då Sverige är ett avlångt land kan en del råd vara för sent i vissa delar samt för tidigt i andra delar. Använd sunt förnuft.


Foder - hitta köpare och säljare

www.fodertipset.se
www.blocket.se
www.facebook.com/Foderhjälpen2018

Det här kan vi hjälpa till med

  • Inventering av foderbehov fram till ny skörd 2019
  • Räkna fram behovet av skördad mängd 2018 
  • Diskutera handlingsutrymmet på gården 
  • Strategier inför stallsäsongen: 
    - grovfoderanvändning
    - höstbete

Vi kan också se över möjligheten att köpa grovfoder eller alternativa fodermedel.

Djurförsörjning

Här hittar du råd om hur du kan planera långsiktigt för din besättning och produktion.

Regellättnader

Här hittar du information och länkar till mer läsning kring stöd och undantag med anledning av torkan.
Stöd och regeländringar

Dispens från föreskrifter med anledning av torkan
Ansökan om dispens för nötkreatur

Allt är inte bra att skörda

Eftersom torkan och bristen på foder medfört att man slår på många okända marker, så är det bra att hålla ett extra öga på växtligheten. Det finns en del växter som man bör se upp med.
Se fodersäkerhet på SVA för lista över giftiga växter från A-Ö 

Årets Mjölkbonde 2017 satsar på att upprätthålla produktionen

Behovet är foder är stort på Skottorps Säteri och Ränneslöv som har över 800 mjölkkor och totalt 3800 djur. Import av halm, att använda betblast till foder och nattbete är några av de åtgärder som gjorts. Att upprätthålla produktionen är det som Lars-Inge menar är viktigast inför framtiden.

Läs hela artikeln och se fler tips från andra lantbrukare

Du är inte ensam

I krissituationer är det viktigt att prata med andra. Prata med dina grannar - stötta varandra. När du behöver råd eller vill diskutera - prata med någon av våra produktionsrådgivare.

alt-text

Valltipset - samlade erfarenheter


Torkåret 2018 blev en utmaning för grovfoderodlingen. Tidningarna Husdjur och Nötkött samlar erfarenheter kring nya grepp för att få in foder till djuren.

Länsförsäkringar erbjuder stöd

Länsförsäkringar i Jönköping och Halland, bekostar kvalificerad rådgivning till lantbrukare i respektive län.
- LF Jönköping
- LF Halland