Säkra tillgången på vatten

Som djurhållare är man alltid själv ansvarig för att djuren får sitt behov av vatten tillgodosett. Se därför över tillgången på vatten.

Vattenkoppar utomhus

Med det läge som nu har uppstått med låga grundvattennivåer på flera områden i landet är det viktigt att ta reda på läget för den egna vattentillgången och göra upp en handlingsplan för om det skulle uppstå vattenbrist. Att borra ny brunn kan ta tid så det gäller att ta reda på läget och agera i tid.

Vad gör jag om brunnen sinar?

När vattenflödet börjar tryta gäller det att prioritera användningen av det vatten som finns. Dricksvatten till människor och djur går naturligtvis alltid först. På mjölkgårdarna är det därefter viktigt att ha tillräckligt med vatten för disk av mjölkningsutrustning och mjölktank. Bakterieanmärkning på mjölken kan bli mycket kostsamt.

LRF uppmanar lantbrukare med djurbesättningar att lägga upp en krisplan. Om vattnet i brunnen sinar är det bra att ha tänkt över möjliga alternativ. LRF har satt ihop en checklista för hur man förbereder sig. Det gäller att ligga steget före och ha en beredskap.

Om brunnen sinar och du akut behöver köpa vatten och har uttömt alla möjligheter att lösa det på egen hand, kan du kontakta din kommun eller LRFs kommungrupp för att därigenom få hjälp med kontakter. Rutinerna skiljer dock mycket mellan olika kommuner och det finns ingen generell plan som gäller över hela landet. Kommunerna har egentligen inget ansvar gentemot lantbruksföretag med enskilda brunnar, men en del kommuner har ändå en plan för att hjälpa till i det akuta läget.

Lagringstank

Vid köp av vatten via tankbil krävs det att man har ett kärl att förvara vattnet i. Att fylla på vatten i sinade brunnarna är nämligen ogjort arbete då vattnet snabbt sjunker undan. På marknaden finns flera flexitankar avsedda för flytande livsmedel, som rymmer allt från 500 till 500 000 liter. De säljs i olika kvalitet beroende på vad som ska förvaras i den. För lagring av dricksvatten krävs den dyrare kvaliteten som är avsedd för livsmedel.

Lagring av vatten

Om man köper kommunalt vatten så har det normalt en hög utgångskvaliteten med låg inblandning av mikroorganismer. Vid lagring av sådant vatten i tank, händer det inte så mycket när det lagras i en ren tank, även om temperaturen stiger en del. Är det däremot ytvatten som lagras så är det betydligt känsligare. Utgångskvaliteten är helt avgörande för hur länge man kan lagra vattnet i tank.