Styrning och rutiner

Anpassa djurantalet

Anpassa djurantalet

Genom att planera långsiktigt kan vi minimera de negativa effekterna på produktionen och besättningen.

Behöver djurantalet anpassas för att klara den kommande stallperioden bör följande åtgärder vidtas:

 • Gallra ut gamla kvigor som inte är dräktiga (över 15 månader) först. Stora kvigor äter mer än små. Se över djurflödet i alla åldrar och gallra bort extra marginaler. Tänkt långsiktigt, det kan bli brist på kvigor nästa stallsäsong. 30–35 % rekrytering per år räcker.
   
 • Det är viktigt att behålla de genetiskt bästa kvigorna för att ha en så bra bas som möjligt framöver att stå på. I Nyckeltal Avel kan du sortera alla dina djur efter NTM. Antingen tar du hjälp av din rådgivare, eller går själv in på Min sida på vxa.se, där hittar du programmet Nyckeltal Avel.
    
 • Slå ut lågproducerande och trassliga djur, till exempel höga celltal, dålig mjölkbarhet, dålig fruktsamhet, dåliga ben eller juverexteriör. Men tänk på att korna producerar, något som kvigorna inte hunnit börja göra.
   
 • Det är väldigt viktigt att seminera de djur du väljer att ha kvar då de är din framtida rekrytering. Använd X-Vik på de du vill ha rekrytering efter, det ger utrymme för köttrassemin. De djur som semineras nu kommer att kalva i början av nästa fodersäsong då det troligen ser mycket bättre ut igen.
   
 • Att få djuren dräktiga i rätt tid är extra viktigt då man inte vill fodra djur som är tomma i onödan. Tänk på att fruktsamheten sjunker under varm väderlek.
   
 • Om det blir så att många är tvungna att skicka sina hondjur på slakt, eller nödslakt, så finns det en stor risk för brist på kött nästa år.