Styrning och rutiner

Alternativa foderstater

Alternativa foderstater

Ammoniakbehandling av halm är en gammal metod som gör att näringsvärdet i halmen ökar.

Ammoniakbehandling

Ammoniakbehandling är extra lämpligt om halmen är fuktig. Behandlingen gör halmen mer lagringsstabil när halmen är fuktig. Behandlad halm behöver luftas några dagar innan den ges till djuren. 

För att göra ammoniakbehandling behövs specialutrustning och nedan ett par företag som gör sådant arbete. Behandlingen görs genom att ammoniak sprutas in i och absorberas av halmen, som sedan luftas några dagar innan den används för utfodring.

Företag som utför ammoniakbehandling är bland andra Agronor Halm AB i Skåne, vilka gör behandlingar i södra och mellersta Sverige.

Varning: Ammoniak är en gas som är kraftigt irriterande för ögon och slemhinnor och som vid stark koncentration kan ge mycket allvarliga skador vid hud- eller ögontakt, vid inandning och vid förtäring.