alt-text

Seminservice

När du behöver arbeta ostört eller är på ledighet kan våra husdjurstekniker seminera dina djur. Vi kan också hjälpa dig att utvecklas som djurägarseminör.

Vi seminerar när du gör annat

Vi erbjuder seminservice både till mjölk- och köttbesättningar, lösdrift som uppbundet. Gården behöver uppfylla kraven på säker arbetsmiljö, och att det går att avskilja och fixera korna inför arbetet.

Vår personal fortbildas kontinuerligt och har hög kompetens inom fruktsamhet. Vid behov av en mer ingående utredning kring fruktsamheten finns våra djurhälsoveterinärer till tjänst.

Seminanmälan ring 010-471 06 06

Gör din anmälan senast kl. 07:30 och få besökstiderna efter 9:00.
Via talsvar 010-471 06 06 kan du också beställa enstaka

  • avhorningar
  • dräktighetsundersökning 
  • ringormsvaccination.

Om du behöver boka in ett större antal tjänster är du välkommen att kontakta din närmsta driftsplats.
Kontaktuppgifter till alla driftsplatser 

Tips!
För att lyssna till instruktioner om talsvaret - tryck *.

Är du intresserad?

Kontakta oss så kommer vi ut på ett gårdsbesök. Tillsammans med dig går vi igenom de förutsättningar och rutiner som passar just din verksamhet.

Arbetar som:
Regionchef Väst Fält, områdesansvarig Värmland

Telefon:
010-471 01 27

Mobiltelefon:
070-688 16 75

Kontakta mig