Fruktsamhet

Seminservice

Seminservice

När du behöver arbeta ostört eller är på ledighet – anlita oss för seminering av dina djur.

alt-text

Oavsett om du är djurägarseminör eller ej. Seminservice finns till för både mjölk- och köttbesättningar, lösdrift som uppbundet. Gården behöver uppfylla kraven på säker arbetsmiljö och att det går att avskilja djuren inför arbetet.

Du får tillgång till personal med hög kompetens inom fruktsamhet. Vid behov kan djurhälsoveterinärerna och produktionsrådgivarna göra en mer ingående utredning kring fruktsamheten.

Seminanmälan ring 010-471 06 06

Gör din anmälan senast kl. 07:30 och få besökstiderna efter 8:00.
Via talsvar 010-471 06 06 kan du också beställa enstaka 

  • avhorningar
  • dräktighetsundersökningar
  • ringormsvaccinationer

Seminanmälan instruktion

Behöver du boka för ett större antal djur?
Du kan boka avhorningar, dräktighetsundersökningar eller ringormsvaccinationer för fler djur - antingen ett enstaka besök eller för återkommande tillfällen.

Vi kan seminera när du är upptagen med annat

När du inte har möjlighet att själv närvara vid semineringen finns tjänsten Solosemin. Då kommer vi ut och seminerar utan assistans av någon på gården. Förutom en säker arbetsmiljö, behöver korna vara fixerade inför arbetet och kunna släppas på ett säkert sätt.

Intresserad?

Kontakta oss så kommer vi ut på ett gårdsbesök. Tillsammans med dig går vi igenom de förutsättningar och rutiner som passar just din verksamhet. 

Arbetar som:
Regionchef Gårdsnära tjänster Öst, Områdesansvarig Ingelstad/Kristianstad

Telefon:
010-471 07 18

Mobiltelefon:
070-333 83 02

Kontakta mig