alt-text

Seminservice

När du behöver arbeta ostört eller är på ledighet kan våra husdjurstekniker seminera dina djur. Vi kan också hjälpa dig att utvecklas som djurägarseminör.

Vi erbjuder seminservice både till mjölk- och köttbesättningar, lösdrift som uppbundet. Gården behöver uppfylla kraven på säker arbetsmiljö och att det går att avskilja djuren inför arbetet.

Du får tillgång till personal med hög kompetens inom fruktsamhet. Vid behov av en mer ingående utredning kring fruktsamheten finns våra djurhälsoveterinärer och produktionsrådgivare till tjänst.

Seminanmälan ring 010-471 06 06

Gör din anmälan senast kl. 07:30 och få besökstiderna efter 9:00.
Via talsvar 010-471 06 06 kan du också beställa 

  • avhorningar
  • dräktighetsundersökningar
  • ringormsvaccinationer.

Behöver du boka för ett större antal djur?
-Kontakta din närmsta driftsplats.
Kontaktuppgifter till alla driftsplatser 

Tips!
För att lyssna till instruktioner om talsvaret - tryck *.

Vi kan seminera när du är upptagen med annat

När du inte har möjlighet att närvara vid semineringen kan vi erbjuda tjänsten Solosemin. Då kommer vi ut och seminerar utan assistans av någon på gården. Förutom en säker arbetsmiljö, behöver korna vara fixerade inför arbetet och kunna släppas på ett säkert sätt.
Prata med oss om Solosemin

Intresserad?

Kontakta oss så kommer vi ut på ett gårdsbesök. Tillsammans med dig går vi igenom de förutsättningar och rutiner som passar just din verksamhet.

Arbetar som:
Regionchef Väst Fält, områdesansvarig Värmland

Telefon:
010-471 01 27

Mobiltelefon:
070-688 16 75

Kontakta mig