alt-text

Vi tvättar dina lokaler miljövänligt

Hetvattentvätt är en populär tjänst som hyrs in av både lantbrukare och industri. Vi tvättar ko- och grisstallar, industrilokaler, kycklingstallar, hönshus och utför utvändiga tvättningar av mangårdsbyggnader.

Vi använder ett effektivt och miljövänligt rengöringsmedel som är skonsamt mot ytor, växter och miljö.

Vi tvättar bort alger och svartmögel invändigt, utvändigt och i mindre avlopp. Endast en lätt avsköljning krävs innan byggnaden är klar.

Beställ hetvattentvätt

Vår tvättkärra är utrustad med alla tillbehör som behövs för en effektiv hetvattentvättning. Räckvidden är 50 meter. Vi har en bufferttank som gör att vi även kan tvätta på platser som har ojämn vattentillgång. Om du har en större gård kan vi göra en samordnad körning med flera tvättvagnar.

Kontakta oss

Kontakta oss för att beställa hetvattentvätt.

Ingemar Eriksson Avdelningschef, Falkenberg
Tel: 010-471 03 22
Mob: 070-833 00 54
E-post:  ingemar.eriksson@vxa.se

Kontakta mig