alt-text

Vi tvättar dina lokaler miljövänligt

Hetvattentvätt är en populär tjänst som hyrs in av både lantbrukare och industri. Vi tvättar ko- och grisstallar, industrilokaler, kycklingstallar, hönshus och utför utvändiga tvättningar av mangårdsbyggnader.

Vi använder ett effektivt och miljövänligt rengöringsmedel som är skonsamt mot ytor, växter och miljö. Bli av med alger och svartmögel invändigt, utvändigt och i mindre avlopp. Endast en lätt avsköljning krävs innan byggnaden är klar.

Beställ hetvattentvätt

Vår hetvattentvätt är utrustad med 7 meter lans, golvtvätt och avloppsrensare. Räckvidden är 50 meter. Vi har en bufferttank som gör att vi även kan tvätta på platser som har ojämn vattentillgång. Om du har en större gård kan vi göra en samordnad körning med flera tvättvagnar.

Tidsåtgång
Lösdrift, cirka 50 - 70 liggbås per dag
Båsladugård, cirka 40 - 50 bås per dag
Grisboxar, tidsuppskattning efter besök

Kontakta oss - vi skräddarsyr tvättningen hos dig

 

Arbetar som:
Avdelningschef Avbytarservice

Telefon:
010-471 03 22

Mobiltelefon:
070-833 00 54

Kontakta mig