alt-text

Hetvattentvätt

Vi tvättar dina stallar - snabbt och effektivt!

Hetvattentvätt är en populär tjänst som hyrs in av många lantbrukare under en arbetsintensiv period. Vi har erfaren personal som utför jobbet med professionell utrustning och med så liten produktionsstörning som möjligt.

Beställ hetvattentvätt

Vår hetvattentvätt är utrustad med 7 meter lans och räckvidden är upp till 100 meter. Vi har en bufferttank som gör att vi även kan tvätta på platser som har ojämn vattentillgång. Om du har en större gård kan vi göra en samordnad körning med flera tvättvagnar.

Tidsåtgång
Lösdrift, cirka 50 - 70 liggbås per dag
Båsladugård, cirka 40 - 50 bås per dag
Grisboxar, tidsuppskattning efter besök


Vi skräddarsyr tvättningen hos dig

 

Arbetar som:
Avdelningschef Avbytarservice

Telefon:
010-471 03 22

Mobiltelefon:
070-833 00 54

Kontakta mig