Avel

Embryoservice

Embryoservice anpassad för din besättning

För dig som vill ha ännu fler kalvar efter dina bästa hondjur eller på ett snabbt och säkert sätt vill få in nya kofamiljer i besättningen. Våra serviceteam finns över hela Sverige.

alt-text

Låt de bästa hondjuren öka ditt avelsframsteg

Arbetet med embryoöverföring är ett sätt att få fler avkommor efter de bästa hondjuren. På så vis kan det genetiska framsteget och lönsamheten i besättningen öka. Embryoservice och dess serviceteam finns över hela Sverige.

Så här fungerar det

Vi har tre spolteam och flera inläggare som kan tillgodose ditt behov. Dessutom har vi kontaktpersoner i hela landet som kan ge tips och goda råd inför spolning och inläggning. Din avelsrådgivare finns förstås med hela tiden. Har du fått ett erbjudande om spolkontrakt av VikingGenetics, kommer vi ut och besiktigar kvigan och hennes mor. Vi jobbar tätt tillsammans med VikingGenetics. Du kan själv medverka i de embryoprojekt som drivs av dem. Genom att testa dina hondjur genomiskt, kan de allra bästa djuren hittas, och därmed finns chans till spolkontrakt. 

Embryon och embryospolning

Embryotransfer, ET, innebär att ett embryo spolas från en ko och tillförs en annan. På så sätt kan du använda rätt ko till lämpligaste uppgift. Med hjälp av inköpta eller egenproducerade embryon kan du skapa fler superdjur till din gård eller nya tjurkalvar till Viking Genetics.

Ulrik Petersson

Vi har tät kontakt med lantbrukaren inför spolning och embryoinläggning, i samarbete med avelsrådgivaren.
-Det är verkligen ett teamwork, säger Ulrik Petersson som är en av kontaktpersonerna i Embryoservicen.

En av gårdarna som lägger in embryon är Hanåsa gård. Gården har 8 robotar, ett nytt kalvstall är under uppbyggnad och gården är recipient-besättning för VikingGenetics och de lägger in cirka 40 embryon per år.

-Vi ser embryon som ett snabbt sätt att förbättra det genetiska materialet i vår besättning, genom att lägga in embryon från VikingGenetics får vi tillgång till de absolut bästa djuren i Sverige, säger Joakim Lindh som är en av ägarna.
Ulrik besöker Stora Hanåsa Gård varje tisdag och gör ett fertilitetsbesök. Då kan de bestämma vilka kvigor som är lämpliga att lägga in embryon på, tisdag veckan därpå. Det är ett enkelt sätt just på Hanåsa att plocka ut lämpliga kandidater att lägga in embryon på.

Kontakta mig

Intresserad?

Är du intresserad av att spola ett hondjur eller lägga in embryon för att få in nya gener i din besättning?

Hör av dig till oss

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Ingemar och Lina på Ryd
Embryon resulterade i topptjurar

Ingemar och Lina på Ryd fokuserar på långsiktighet och hållbarhet i avelsarbetet. Ett av många fina resultat är tjuren VH Swish med ett NTM på +47!
Så har avelsarbetet gett resultat

Cia Candell och Elin Andersson, på Vreta
Embryon ska ge tillbaka kofamilj

Tack vare embryospolningar och lyckosamma omständigheter, kan det snart födas nya Vendla-kalvar på Vreta.
Cia Candell och Elin Anderssons berättar