alt-text

Snabbare avelsframsteg med embryoservice

För dig som vill ha ännu fler kalvar efter dina bästa kor eller på ett snabbt och säkert sätt vill få in nya kofamiljer i besättningen. Våra serviceteam finns över hela Sverige.

Embryotransfer innebär att ett embryo spolas från en ko och tillförs en annan. På så sätt kan du använda rätt ko till lämpligaste uppgift. Med hjälp av inköpta eller egenproducerade embryon kan du skapa fler superdjur till din gård eller nya tjurkalvar till Viking Genetics.

Kontakta oss

Norra Sverige
Ninni André,  Antnäs, 010-471 08 07

Mellersta Sverige
Peter Jönsson (f.d. Rodin), Trestad,  010-471 04 52

Södra Sverige
Ulrik Petersson, Kalmar, 010-471 07 22
Göran Svensson, Vetlanda, 010-471 05 17
Ingrid Dahlin, Falkenberg,  010-471 03 47
Kristina Jakobsson, Hemse, 010-471 04 37

 Besök VikingGenetics webbplats

Arbetar som:
Avelsrådgivare

Telefon:
010-471 08 07

Mobiltelefon:
070-269 29 24

Kontakta mig