Fruktsamhet

Fruktsamhetsservice

Fruktsamhetsservice

Du är expert på dina kor och din gård och vi på fruktsamhet och förbättrad lönsamhet. Tillsammans tar vi fram en fruktsamhetsstrategi.

alt-text

Spara pengar med förbättrad fruktsamhet

Med kontinuerlig fruktsamhetsservice hittar du de tomma korna och ökar möjligheten att få dem dräktiga i rätt tid. Ett strukturerat fruktsamhetsarbete gör att inga djur glöms bort. Hör av dig till oss för genomgång av dina förutsättningar och behov. 

  • Dräktighetsundersökning manuell eller ultraljud
  • Genomgång av djur som inte blivit dräktiga eller inte visar brunst
  • Löpande månadsuppföljning av semineringsresultat
  • Vaccinering och avhorning

Få koll på läget och ekonomin

Månadsuppföljningen ger dig bra verktyg till att förbättra fruktsamheten på gården. Där framgår bland annat reproduktionseffektiviteten som visar en samlad bild över gårdens nuvarande fruktsamhetsläge. Måttet ger dig möjlighet att jämföra dig med andra besättningar och se förändring över tid. Baserat på gårdens kostnader och intäkter gör vi beräkningar genom verktyget RE-snurran. Då ser du vad du kan tjäna genom en förbättrad reproduktionseffektivitet.

Reproduktionseffektivitet - nyckeln till lönsamhet

Samverkan ger specialistkompetens

Vid mer ingående utredningar kring fruktsamhetsproblem har du tillgång till både djurhälsoveterinärer och produktionsrådgivare. De tar fram en grundlig analys och kan ge dig konktreta råd om vad som behöver förändras i din besättning.

Kontakta oss

Om du vill veta mer eller om du vill boka ett möte är du välkommen att kontakta oss!

Arbetar som:
Avdelningschef Fält

Telefon:
010-471 01 17

Mobiltelefon:
073-084 42 59

Kontakta mig