alt-text

Fruktsamhetsservice

Med kontinuerlig fruktsamhetsservice hittar du de tomma korna och ökar möjligheten att få dem dräktiga i rätt tid. Detta förbättrar besättningens fruktsamhet och du sparar pengar.

Vi hjälper dig att strukturera fruktsamhetsarbetet så att inga djur glöms bort. Vid gårdsbesök gör vi en undersökning av kor som inte visat brunst samt följer upp behandlade djur.

Vid besöket kan vi även vaccinera och avhorna, allt efter dina önskemål.

Få koll på läget med nyckeltal

När vi arbetar med fruktsamhetsservice i din besättning tar vi fram ett antal nyckeltal som ger dig verktyg för att förbättra fruktsamheten på din gård.

Vi räknar också ut din reproduktionseffektivitet som visar på den samlade bilden över din gårds nuvarande fruktsamhetsläge, detta mått ger dig möjlighet att jämföra dig med andra besättningar och se förändring över tid.
Reproduktionseffektivitet - nyckeln till lönsamhet

Samverkan ger specialistkompetens

Vid mer ingående utredningar kring fruktsamhetsproblem har du tillgång till både djurhälsoveterinärer och produktionsrådgivare. De tar fram en grundlig analys och kan ge dig konktreta råd om vad som behöver förändras i din besättning.

Kontakta oss

Om du vill veta mer eller om du vill boka ett möte är du välkommen att kontakta oss!

Arbetar som:
Avdelningschef Fält, Områdesansvarig Bollnäs

Telefon:
010-471 01 12

Mobiltelefon:
070-567 21 83

Kontakta mig