Fruktsamhet

Fruktsamhetsservice

Fruktsamhetsservice

Med kontinuerlig fruktsamhetsservice hittar du de tomma korna och ökar möjligheten att få dem dräktiga i rätt tid. Detta förbättrar besättningens fruktsamhet och du sparar pengar.

alt-text

Vi hjälper dig att strukturera fruktsamhetsarbetet så att inga djur glöms bort. Vid gårdsbesök gör vi en undersökning av kor som inte visat brunst samt följer upp behandlade djur.

Vid besöket kan vi även vaccinera och avhorna, allt efter dina önskemål.

Få koll på läget med nyckeltal

När vi arbetar med fruktsamhetsservice i din besättning tar vi fram ett antal nyckeltal som ger dig verktyg för att förbättra fruktsamheten på din gård.

Vi räknar också ut din reproduktionseffektivitet som visar på den samlade bilden över din gårds nuvarande fruktsamhetsläge, detta mått ger dig möjlighet att jämföra dig med andra besättningar och se förändring över tid.

Reproduktionseffektivitet - nyckeln till lönsamhet

Samverkan ger specialistkompetens

Vid mer ingående utredningar kring fruktsamhetsproblem har du tillgång till både djurhälsoveterinärer och produktionsrådgivare. De tar fram en grundlig analys och kan ge dig konktreta råd om vad som behöver förändras i din besättning.

Kontakta oss

Om du vill veta mer eller om du vill boka ett möte är du välkommen att kontakta oss!

Fruktsamhetsservice med regelbundna besök

Så säger våra kunder

”Vi får regelbundna besök av en fruktsamhetsrådgivare som går igenom aktuella kor för dräktighetsundersökning, och framför allt de kor som inte har visat brunst. Nu har korna bättre fruktsamhet med kortare kalvningsintervall, och kvigorna en lägre inkalvningsålder. Det har gett oss mer mjölk och bättre ekonomi på gården!”

”Det känns bra att vi har bokat in fruktsamhetsbesök i förväg med regelbundna intervaller. Då blir undersökningarna gjorda och tiden rinner inte iväg, vilket annars är lätt hänt. Nu får vi snabbare återkoppling om någon ko inte har tagit sig dräktig och/eller inte visar brunst.”

”För att fånga upp alla kor som trasslar med fruktsamheten, har vi regelbundna besök av en fruktsamhetsrådgivare från Växa Sverige. Han säkerställer att inga kor missas och vi får bättre fruktsamhet i besättningen”.

Arbetar som:
Avdelningschef Fält

Telefon:
010-471 01 17

Mobiltelefon:
073-084 42 59

Kontakta mig