Fruktsamhet

Reproduktionseffektivitet

Reproduktionseffektivitet

Fruktsamheten är motorn både i mjölk- och köttproduktionen. Ett bra sätt att hålla koll på besättningens fruktsamhetsläge är att räkna ut och följa reproduktionseffektiviteten.

Hög reproduktionseffektivitet är nyckeln till lönsamhet 

Nyckeltalet reproduktionseffektivitet speglar hur arbete med fruktsamheten fungerar i besättningen. Det bästa enskilda måttet på hur management och biologin fungerar. 

Inseminations% x dr% per insemination = RE

  • 0,22 var medelvärde i Sverige 2018
  • Under 0,20 – besättningen kan behöva köpa djur för att klara rekryteringen
  • Över 0,3 – besättningen kan välja djur för rekrytering, men kan också behöva sälja djur för att undvika överbeläggning

Reproduktionseffektiviteten i din besättning
Din aktuella uträkning finns presenterad i MinGård. Du hittar ditt RE-tal under besättningsöversikten och i nyckeltalet för reproduktionseffektivitet. 

Tips!

Några tips för att lyckas hålla reproduktionseffektiviteten stabil på en hög nivå är att ha goda rutiner för brunstpassning och insemination. För ett bra dräktighetsresultat är det viktigt att inseminera korna vid rätt tidpunkt i brunsten. Genom att skapa förutsättningar för att hålla djuren friska ökar fruktsamheten och chansen till att få fram fina kalvar i besättningen. Vi erbjuder kontinuerlig fortbildning för djurägarseminörer, och har ett stort utbud av andra kurser och utbildningar inom fruktsamhet och djurhälsa.

Här hittar du standardrutiner för fruktsamhet