Avel på djupet

Avelsvärdering mjölkras

Avelsvärdering mjölkras

Ett effektivt avelsarbete är grunden för en ökad lönsamhet inom mjölkproduktionen. Avelsvärden möjliggör att rätt djur används till avel.

Mjölkrasernas utveckling styrs av vilka djur som används i aveln idag och därför är det viktigt med säkra avelsvärden och väldefinierat och breda avelsmål.

Avelsvärden för raserna SRB, holstein och jersey, beräknas i en gemensam nordisk avelsvärdering. För tjurarna beräknas även internationella avelsvärden av Interbull. Värdena för mjölkkor av rasen SKB, fjällras och rödkulla, beräknas nationellt.
Mer om publicering av avelsvärden mjölkras

Avelsvärden för enskilda egenskaper

Totalt publiceras för de mjölkraser som ingår i nordisk avelsvärdering ett mycket stort antal avelsvärden inom olika egenskaper som därefter vägs samman i så kallad del- och totalindex utifrån deras ekonomiska betydelse. För de numerärt mindre raserna, som avelsvärderas nationellt, finns avelsvärden för något färre egenskaper.
Mer om enskilda avelsvärden och delindex  

Avelsmål 

Avelsmål definieras av respektive rasförening och beskriver hur man vill att olika egenskaper ska förändras inom rasen.  

Avelsmål kan uttryckas i ord och innehåller då endast en generell beskrivning, exempelvis kalvar med god tillväxtförmåga och kor med lätta kalvningar. Det är svårt att bedriva urval utifrån en sådan generell beskrivning. Därför ska man om möjligt även uttrycka avelsmålet i form av ett totalindex. 

Ett totalindex är ett sammansatt avelsvärde, där man väger ihop avelsvärden utifrån vilken ekonomisk betydelse de har. Ofta väger man först samman avelsvärden för enskilda egenskaper i så kallade delindex för en viss egenskapsgrupp, innan dessa i sin tur vägs samman till ett totalindex.
Totalindexet NTM - så fungerar det