Konferenser och projekt

Finansierade projekt

Finansierade projekt

Projekt finansierade med stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020 och andra externa projekt

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Växa Sverige genomför även projekt som är finansierade av olika organisationer, utöver de statligt finansierade.

Projekt finansierade med stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020

Andra externt finansierade projekt