Finansierade projekt

Projekt finansierade med stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Markbördighet och ökad kolinlagring genom ökat mikroliv i marken
Växa driver ett projekt för att utveckla och utvärdera tekniker och... >>

Översättning Celltalsakuten
Växa Sverige har beviljats projektstöd för att översätta... >>

Juverhälsoträffar
Under 2018 och 2019 kommer regionala träffar om juverhälsa... >>

Stöd till fruktsamhetsrådgivning
Att hålla reda på hur fruktsamhetsnyckeltalen hänger ihop med... >>

Rådgivning i dikobesättningar
Syftet med projektet är att fälttesta ett rådgivningspaket för... >>

Foderstatsberäkning med hänsyn till CO2e
Växa Sverige har fått projektstöd från Europeiska jordbruksfonden... >>

Säker djurhantering
Växa Sverige, Djurhälsa, har fått stöd för att skapa filmer om... >>

Egenkontroll av djurskydd
Växa Sverige, Djurhälsa, har fått stöd för att i samarbete med... >>

4D4F - Data Driven Dairy Decision For Farmers
Växa Sverige deltar i EU-projektet 4D4F, som är ett Horizon 2020... >>

Betespotential
Växa Sverige har fått projektstöd för att öka och sprida... >>

En kalvportal
Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att skapa en webbaserad... >>

Friskare kalvar – FOKUS kalv
Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att subventionera... >>

Fråga Kon för lantbrukare
Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att skapa ett material... >>

Nya klövvårdsrutiner
Under 2017-2019 har Växa Sverige, djurhälsa fått medel till att... >>

Fördjupningskurser i smittskydd
Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att skapa en fördjupningskurs... >>

 

Andra externt finansierade projekt

Växa Sverige genomför projekt som är finansierade av olika organisationer, utöver de statligt finansierade.

Mycoplasma bovis
Växa Sverige har tillsammans med Gård & Djurhälsan fått... >>

Närproducerat foder fullt ut
– optimerad och lönsam utfodring med chans till tydlig kommunikation... >>