Finansierade projekt

Projekt finansierade med stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Säker djurhantering
Växa Sverige, Djurhälsa, har fått stöd för att skapa filmer om... >>

Egenkontroll av djurskydd
Växa Sverige, Djurhälsa, har fått stöd för att i samarbete med... >>

Utbildning för veterinärer i ViLA mjölk
Växa Sverige har fått projektstöd för att utbilda veterinärer... >>

4D4F - Data Driven Dairy Decision For Farmers
Växa Sverige deltar i EU-projektet 4D4F, som är ett Horizon 2020... >>

Betespotential
Växa Sverige har fått projektstöd för att öka och sprida... >>

App för behandlingsrådgivning
Växa Sverige har fått pengar för att undersöka om...>>

En kalvportal
Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att skapa en webbaserad... >>

Friskare kalvar – FOKUS kalv
Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att subventionera... >>

Fråga Kon för lantbrukare
Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att skapa ett material... >>

Regionala klövvårdsträffar
Växa Sverige, djurhälsa har fått stöd att ha 10 regionala... >>

Nya klövvårdsrutiner
Under 2017-2019 har Växa Sverige, djurhälsa fått medel till att... >>

Fördjupningskurser i smittskydd
Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att skapa en fördjupningskurs... >>

 

Andra externt finansierade projekt

Växa Sverige genomför projekt som är finansierade av olika organisationer, utöver de statligt finansierade.

Mycoplasma bovis
Växa Sverige har tillsammans med Gård & Djurhälsan fått... >>

Närproducerat foder fullt ut
– optimerad och lönsam utfodring med chans till tydlig kommunikation... >>