MinGård, Min sida och vxa.se - 28/5 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 28 maj mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

alt-text

Det viktiga djurhälsoarbetet

Hälsopaket Mjölk är en helhetstjänst för djurhälsa där du, din personal och våra rådgivare tillsammans jobbar strategiskt för friska djur och en störningsfri djurhållning, och därigenom för en bättre ekonomi.

I Hälsopaket Mjölk lägger vi tillsammans upp arbetet för god djurhälsa utifrån gårdens egna förutsättningar och visioner. Vi väger samman gårdsegna drivkrafter med djurhälsorelaterade nyckeltal från Kokontrollen och observationer vid gårdsbesök. Utifrån det tar vi tillsammans med dig och din personal fram en gårdsspecifik plan för det kommande djurhälsoarbetet.  
Exempel på nyckeltal i Kokontrollen

Så går det till

När vi vet hur förutsättningarna och hälsoläget ser ut i din besättning tittar vi närmare på vilka specifika åtgärder som kan förbättra djurhälsan och öka lönsamheten. Vi samlar hela personalstyrkan för att gemensamt planera djurhälsoarbetet de kommande 6-12 månaderna. För bästa effekt sätter vi specifika klardatum, och utser ansvariga per åtgärd. Din djurhälsoveterinär och våra rådgivare finns med under hela perioden via telefon, återbesök och/eller uppföljningar, allt efter det gårdsegna behovet, för att guida och stötta i det strategiska djurhälsoarbetet.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om Hälsopaket Mjölk.

Kontakta mig