Utveckla företaget

Djurhälsostrategi

Djurhälsostrategi skapar bättre ekonomi

Du får en helhetstjänst för djurhälsa där du, din personal och våra rådgivare tillsammans jobbar strategiskt för friska djur och en störningsfri djurhållning.

alt-text

De förutsättningar och visioner som gäller för din gård, lägger grunden till strategin för god djurhälsa. Gårdsegna drivkrafter med djurhälsorelaterade nyckeltal från Kokontrollen och observationer vid gårdsbesök vägs samman. Utifrån det tar vi tillsammans med dig och din personal fram en gårdsspecifik plan för det kommande djurhälsoarbetet.  
Exempel på nyckeltal i Kokontrollen

Så går det till

När vi vet hur förutsättningarna och hälsoläget ser ut i din besättning tittar vi närmare på vilka specifika åtgärder som kan förbättra djurhälsan och öka lönsamheten. Hela personalstyrkan samlas för att gemensamt planera djurhälsoarbetet de kommande 6-12 månaderna. För bästa effekt sätts specifika klardatum, och ansvariga per åtgärd.

Din djurhälsoveterinär och andra rådgivare finns med under hela perioden via telefon, återbesök och/eller uppföljningar. Det är din gårds behov som styr - du blir guidad och stöttad i det strategiska djurhälsoarbetet.

Kontakta oss

Vill du veta mer om helhetstjänsten för djurhälsostrategi är du välkommen att kontakta våra djurhälsoveterinärer.

Djurhälsoveterinärer