Analysera nuläget

Exempel på nyckeltal

Exempel på nyckeltal i Kokontrollen®

Kokontrollen ger dig kvalitetssäkrade nyckeltal som hjälper dig att optimera din dagliga mjölkproduktion och hitta kostnader som går att sänka. Med Kokontrollen kan du sätta tydliga mål och utveckla din verksamhet.

alt-text

Nyckeltalen visar besättningens prestation

Här är tre exempel på nyckeltal som har stor betydelse för dig som mjölkproducent.

Kronor per mjölkande ko/dag

I Instrumentpanelen finns nyckeltalet ”Kronor per mjölkande ko/dag”, här syns hur mycket pengar varje ko genererar. Du kan jämföra din besättning med andra besättningar som har liknande förutsättningar. Till exempel jämföra med andra gårdar som har samma mjölkningssystem och antal kor. Följ upp nyckeltalet efter varje avräkning från ditt mejeri.

Djurhälsokostnad

I Signaler Djurvälfärd™ kan du se djurhälsokostnad både för besättningen som helhet och inom olika områden. Du ser tydligt hur hög din djurhälsokostnad är per kg ECM. I en graf kan du jämföra din totalkostnad med andra producenter. Följ upp och analysera efter varje provmjölkning.

Besättningens NTM

I Nyckeltal Avel hittar du besättningens NTM-värde där du kan följa upp ditt avelsarbete. NTM väger samman ekonomiska egenskaper som mjölkproduktion, fruktsamhet, hälsa, funktionell exteriör, mjölkbarhet, lynne, klövhälsa och hållbarhet. NTM visar var din besättning ligger genetiskt i förhållande till rasens medeltal. Utvärdera varje månad.

Kontakta mig

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Historien om Kokontrollen

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

En kokontroll för alla

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Kokontrollen - en stor databank

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Mjölkprovens väg till analys och matchning

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Gårdsprogram + Kokontrollen = SANT!