Analysera nuläget

Juverhälsa på nätet

Juverhälsa på nätet

Verktyget som ger dig en samlad bild av juverhälsan och celltalet. Du ser hur din besättning ligger till och kan jämföra med andra.

alt-text

En snabb överblick av juverhälsoläget 

Provmjölkningsresultatet används för att beräkna vilka grupper av kor som drabbas av höga celltal. Odlings- och PCR-resultat från mjölkprover, ger en bild av hur juverbakterier smittar i besättningen.

Ingår i Kokontrollen

Alla besättningar som är anslutna till Kokontrollen, har tillgång till Juverhälsa på nätet.
I verktyget kan du:

  • se vilka perioder som har hög respektive låg risk för höga celltal 
  • jämföra juverhälsostatusen i din besättning med andra besättningar
  • se odlingsresultat på mjölkprover
  • se resultat från PCR-prover på både tankmjölk och individprover.

Logga in på Min sida

- Under Översikt, välj Juverhälsa på nätet och starta verktyget.

 Juverhälsa på nätet

Så jämför du med andra besättningar i Kokontrollen
Du ser en grön glad gubbe om din besättning är bland de 50% bästa i Kokontrollen. En röd gubbe syns för de 10% sämsta. Och en gul visas om besättningen är mittemellan grön och röd.

Förebyggande juverhälsoarbete

Juverhälsa på nätet ger en objektiv bild över vilka grupper av kor som drabbas av förhöjda celltal och när de drabbas. Genom resultat av de odlingar eller PCR-undersökningar som skickas från laboratoriet till Kokontrollen, går det också att få fram vilka bakterier det handlar om. Utifrån detta kan en skräddarsydd plan för ett lågt celltal tas fram.
Kontakta din djurhälsoveterinär för mer information

Arbetar som:
Expert juverhälsa, djurhälsoveterinär

Telefon:
010-471 06 47

Mobiltelefon:
070-380-16-14

Kontakta mig