MinGård, Min sida och vxa.se - 22/10 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 22 oktober mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Utveckla företaget

Byggrådgivning

Rådgivning vid ny- och ombyggnation

Det finns många goda skäl till ny- och ombyggnation. Kanske att du behöver ett större stall, kortare vägar mellan arbetsstationerna eller plats för ny utrustning? Våra rådgivare hjälper dig planera bygget för en hållbar och lönsam framtid.

alt-text

Byggnadsinvesteringar70% rabatt på rådgivning

Nu har du chans att få bygget belyst från olika håll till en rimlig kostnad! Även om byggplanerna ligger längre fram i tiden.

Mer om erbjudandet

Exempel på innehåll

  • Plan- och byggnadslösningar
  • Ritningsgranskningar
  • Kostnadsberäkningar
  • Förprövningar
  • Dimensioneringar
  • Upphandlingsunderlag
  • Miljötillstånd

Du kan själv välja om du vill att vi, tillsammans med dig, tittar på alla underlag eller bara en del. Vi kan även ta fram upphandlingsunderlag till dina ekonomibyggnader och hjälpa till med byggledning och besiktningar under byggprocessen.

Framtidens smartaste stall

Växa Sverige deltog i tävlingen Framtidens smartaste stall, där båda bidragen vann tävlingen - ett stall för mjölkkor och ett för ungnöt. Du som går i byggtankar kanske hittar något i stallösningarna som du kan använda?
Här hittar du tävlingsregler, ritningar och presentationer

Checklista

Så kan du förbättra möjligheterna till att växa utan störningar. 
Checklista för växande företag

Personalliggare

Lantbruk kan också omfattas av kravet på elektroniska personalliggare när byggverksamhet bedrivs.
Läs mer på skatteverket.se

Dispens från föreskrifter med anledning av torkan
Ansökan om dispens för nötkreatur

Vill du veta mer om vår byggrådgivning? 

Arbetar som:
Verksamhetschef Bygg och Växtodlingsrådgivning, Områdesansvarig Falkenberg, Lilla Böslid och Laholm

Telefon:
010-471 03 36

Mobiltelefon:
070-817 75 91

Kontakta mig