MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Utveckla företaget

Byggrådgivning

Byggrådgivning

Det finns många goda skäl till ny- och ombyggnation. Kanske att du behöver ett större stall, kortare vägar mellan arbetsstationerna eller plats för ny utrustning?

alt-text

Rådgivning vid ny- och ombyggnation

Våra rådgivare hjälper dig planera bygget för en hållbar och lönsam framtid.

  • Plan- och byggnadslösningar
  • Ritningsgranskningar
  • Kostnadsberäkningar
  • Förprövningar
  • Dimensioneringar
  • Upphandlingsunderlag
  • Miljötillstånd

Du kan själv välja om du vill att vi, tillsammans med dig, tittar på alla underlag eller bara en del. Vi kan även ta fram upphandlingsunderlag till dina ekonomibyggnader och hjälpa till med byggledning och besiktningar under byggprocessen.

Framtidens smartaste stall

Växa Sverige deltog i tävlingen Framtidens smartaste stall, där båda bidragen vann tävlingen - ett stall för mjölkkor och ett för ungnöt. Kanske att du hittar något i stallösningarna som du kan använda?
Här hittar du tävlingsregler, ritningar och presentationer

Checklista

Så kan du förbättra möjligheterna till att växa utan störningar. 
Checklista för växande företag

Personalliggare

Lantbruk kan också omfattas av kravet på elektroniska personalliggare när byggverksamhet bedrivs.
Läs mer på skatteverket.se

Dispens från föreskrifter

Du kan ansöka om dispens med anledning av extremväder och andra situationer som påverkat verksamheten. 
Ansökan om dispens för nötkreatur

Arbetar som:
Verksamhetschef Bygg och Växtodlingsrådgivning, Områdesansvarig Lilla Böslid/Laholm

Telefon:
010-471 03 36

Mobiltelefon:
070-817 75 91

Kontakta mig

Förverkliga dina byggplaner - 70% rabatt

Planerar du att bygga eller har planer för framtiden? Nu har du chansen att få ditt bygge belyst från olika håll - till ett riktigt bra pris.

Erbjudande
alt-text

Stallmiljöundersökning

Luft

En utredning av stallmiljön ger dig en bra uppfattning om hur läget ser ut, och varifrån problem med dålig luft, fukt eller drag kommer från. Det blir lättare att se vad som brister och vad som behöver justeras.

Läs mer i artikeln Ventilationen avgörande för stallmiljön

Ljudnivåer

I djurstall får ljudnivån inte överskrida 65dB, medan det i andra arbetsutrymmen där människor vistas får vara max 85dB. En lägre ljudnivå bidrar till bättre både arbets- och djurmiljö. I filmen tipsar Karin om hur du enkelt kan mäta ljudnivåerna på din gård.

Ljus i stallar

Ljus är elektromagnetisk strålning som har våglängds- och partikelegenskaper som påverkar hur både vi och djuren upplever vår omgivning. Eftersom synen är det sinne som ger oss mest detaljerad information om vår omgivning, är det en viktig faktor för en god arbets- och djurmiljö.

Läs mer i artikeln Sätt ljus på produktionen

Vill du veta mer om byggrådgivning?