MinGård, Minsida och vxa.se - 18/8 underhållsarbete

Söndag 18/8 kl 10-18 har vi underhåll på vår kommunikationsutrustning. Det innebär att det kan bli korta avbrott/störningar på både interna och externa tjänster till och från under dagen.

alt-text

Rådgivning vid ny- och ombyggnation

Det finns många goda skäl till ny- och ombyggnation. Kanske att du behöver ett större stall, kortare vägar mellan arbetsstationerna eller plats för ny utrustning? Våra rådgivare hjälper dig planera bygget för en hållbar och lönsam framtid.

Byggnadsinvesteringar70% rabatt på rådgivning

Nu har du chans att få bygget belyst från olika håll till en rimlig kostnad! Även om byggplanerna ligger längre fram i tiden.

Mer om erbjudandet

Exempel på innehåll

  • Plan- och byggnadslösningar
  • Ritningsgranskningar
  • Kostnadsberäkningar
  • Förprövningar
  • Dimensioneringar
  • Upphandlingsunderlag
  • Miljötillstånd

Du kan själv välja om du vill att vi, tillsammans med dig, tittar på alla underlag eller bara en del. Vi kan även ta fram upphandlingsunderlag till dina ekonomibyggnader och hjälpa till med byggledning och besiktningar under byggprocessen.

Byggträffar

Hämta inspiration inför bygge av nytt mjölkstall. Träffa kollegor i samma situation och få stöd från erfarna rådgivare.
Byggträffar

Framtidens smartaste stall

Växa Sverige deltog i tävlingen Framtidens smartaste stall, där båda bidragen vann tävlingen - ett stall för mjölkkor och ett för ungnöt. Du som går i byggtankar kanske hittar något i stallösningarna som du kan använda?
Här hittar du tävlingsregler, ritningar och presentationer

Checklista

Så kan du förbättra möjligheterna till att växa utan störningar. 
Checklista för växande företag

Personalliggare

Lantbruk kan också omfattas av kravet på elektroniska personalliggare när byggverksamhet bedrivs.
Läs mer på skatteverket.se

Dispens från föreskrifter med anledning av torkan
Ansökan om dispens för nötkreatur

Vill du veta mer om vår byggrådgivning? 

Arbetar som:
Seniorkonsult Rådgivning & Företagande, Områdesansvarig Vimmerby

Telefon:
010-471 05 01

Mobiltelefon:
076-109 08 04

Kontakta mig