alt-text

Rådgivning vi ny- och ombyggnation

Det finns många goda skäl till ny- och ombyggnation. Kanske behöver du ett större stall, kortare vägar mellan arbetsstationerna eller plats för ny utrustning. Våra rådgivare hjälper dig planera bygget för en hållbar och lönsam framtid.

Våra byggrådgivare är främst är verksamma i sydvästra Sverige men vi kan erbjuda rådgivning på distans över hela landet. I sydväst sker rådgivningen i samarbete med Hushållningssällskapet.

Exempel på innehåll

  • Plan- och byggnadslösningar
  • Ritningsgranskningar
  • Kostnadsberäkningar
  • Förprövningar
  • Dimensioneringar
  • Upphandlingsunderlag
  • Miljötillstånd

Du kan själv välja om du vill att vi, tillsammans med dig, tittar på alla underlag eller bara en del. Vi kan även ta fram upphandlingsunderlag till dina ekonomibyggnader och hjälpa till med byggledning och besiktningar under byggprocessen.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om vår byggrådgivning är du välkommen att kontakta oss.

Rebecka Asplund
Tel: 010-471 03 34

Martina Philip Carlsson
010-471 03 31

Lars Fredriksson
0706-42 67 81

Kontakta mig