Utveckla företaget

Byggrådgivning

Byggrådgivning

Det finns många goda skäl till ny- och ombyggnation. Kanske att du behöver ett större stall, kortare vägar mellan arbetsstationerna eller plats för ny utrustning?

alt-text

Rådgivning vid ny- och ombyggnation

Byggplaner för en hållbar och lönsam framtid - välj vilka delar du vill att vi tittar på.

 • Plan -och byggnadslösningar
  Väl genomtänkta lösningar vid ny- och ombyggnationer bidrar till god djurhälsa och bra arbetsmiljö. Det ger goda förutsättningar för en bra produktion. Du får en anpassad lösning baserat på behoven i din verksamhet, dina önskemål och gällande lagar och regler.

 • Ritningsgranskningar
  Ett par extra ögon på dina byggplaner kan spara både tid, pengar och bidra till nya idéer. Få dina ritningar granskade av erfarna byggrådgivare - de kan bistå med oberoende tips och råd till en förbättrad planlösning.

 • Kostnadsberäkningar
  Få koll med byggkalkyl - en kostnadsberäkning ger dig en uppfattning om vad din planerade byggnation hamnar på. Den behövs även som underlag både till banken och vid ansökan om investeringsstöd.

 • Konstruktion
  Oavsett om det är en stor eller liten nybyggnation, eller om du ska bygga om i befintligt stall, kan du få rådgivning kring konstruktionsritningar, dimensionering, stomsystem och materialval. 

 • Energi
  Har du energitjuvar i företaget som du inte känner till? Inför byggnation kan du få en energikartläggning och förslag på åtgärder som minskar förbrukningen av el och drivmedel.
  Tips på hur du kan trimma gårdens elförbrukning

 • Dimensioneringar
  Skapa de bästa förutsättningarna för en lönsam produktion genom olika dimensioneringar av stallet. Här får du bland annat ventilations- och gödselberäkningar samt planering av djur- och arbetsflöden.

 • Upphandlingsunderlag
  Att ta in offerter är inte helt enkelt. Som man frågar får man svar, och det är inte alls säkert att olika entreprenörer räknar på samma förutsättningar. Byggrådgivarna kan ta fram ett underlag så att offerterna är mer likriktade och lättare kan jämföras med varandra.

 • Byggledning
  En byggprocess kan var tuff att tackla parallellt med gårdens verksamhet. Du kan få avlastning och istället behålla ditt fokus på gårdens löpande drift och produktion. Vi tar hand om byggledningen - håller byggmöten, följer upp tidsplaner och samordnar kontakterna med dig som byggherre, entreprenörer och myndigheter.

 • Förprövningar
  Oftast krävs en förprövning när du ska bygga nytt eller bygga om ett stall. Vi kan ta fram de underlag som behövs och sätta ihop en komplett förprövningsansökan.

 • Miljötillstånd
  Vid nybygge eller utökning av verksamheten, kan du behöva göra en anmälan till kommunen. I vissa fall behövs en tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. Det är en tidskrävande och komplicerad process, som kan vara skönt att lämna över.

Personalliggare

Lantbruk kan också omfattas av kravet på elektroniska personalliggare när byggverksamhet bedrivs.
Läs mer på skatteverket.se

Dispens från föreskrifter

Du kan ansöka om dispens med anledning av extremväder och andra situationer som påverkat verksamheten. 
Ansökan om dispens för nötkreatur

Kontakta mig

Stallmiljöundersökning

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Luft

En utredning av stallmiljön ger dig en bra uppfattning om hur läget ser ut, och varifrån problem med dålig luft, fukt eller drag kommer från. Det blir lättare att se vad som brister och vad som behöver justeras.

Läs mer i artikeln Ventilationen avgörande för stallmiljön

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Ljudnivåer

I djurstall får ljudnivån inte överskrida 65dB, medan det i andra arbetsutrymmen där människor vistas får vara max 85dB. En lägre ljudnivå bidrar till bättre både arbets- och djurmiljö. I filmen tipsar Karin om hur du enkelt kan mäta ljudnivåerna på din gård.

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Ljus i stallar

Ljus är elektromagnetisk strålning som har våglängds- och partikelegenskaper som påverkar hur både vi och djuren upplever vår omgivning. Eftersom synen är det sinne som ger oss mest detaljerad information om vår omgivning, är det en viktig faktor för en god arbets- och djurmiljö.

Läs mer i artikeln Sätt ljus på produktionen

Vill du veta mer om byggrådgivning?