Optimera produktionen

Friska och fruktsamma djur

Friska och fruktsamma djur

Förebyggande djurhälsoarbete ökar produktionen. Att arbeta strategiskt med att hålla djuren friska och med lågt celltal är det mest lönsamma djurhälsoarbetet.

alt-text

Friska djur är både lönsamma och klimatsmarta

Du kan både få rådgivning kring specifika detaljer och som helhetsgrepp. Vi analyserar läget och tar fram en plan för förbättringar tillsammans med dig och gårdens personal.  

Fruktsamhet

Ett fungerande fruktsamhetsarbete är nyckeln till en hög produktion. Vi kan utreda ett specifikt fruktsamhetsrelaterat problem eller hjälpa dig att lägga upp en plan för fruktsamheten.

Juverhälsa

Juverhälsan är en av de viktigaste djurhälsoparametrarna i flertalet besättningar. Att arbeta för låga celltal ger färre störningar och bidrar till en ökad produktion. Du lägger grunden genom regelbunden provmjölkning, och kan sen komplettera med gårdsanpassad rådgivning. Många gårdar abonnerar på månadsvis uppföljning av juverhälsan.
Juverhälsa på nätet

Parasiter

Få koll på parasitläget genom provtagning. Djurhälsoveterinärerna hjälper dig att lägga upp en strategi för avmaskning och parasitförebyggande insatser som betesstrategi - både när det gäller de vanliga magtarmparasiterna och problem med leverflundra.
Mer om parasiter och bete

Kolla masken - ett provtagningspaketKolla masken - rådgivning

Välj rätt strategi för avmaskning så får du färre problem orsakade av betesparasiter. I samband med köp av provtagningspaketet Kolla masken, erbjuder vi rådgivning efter provsvar. Rådgivningen sker antingen per telefon, eller vid besök av din djurhälsoveterinär.

Logga in och beställ Kolla masken i VäxShop

 

Intresserad?

Prata med din närmaste djurhälsoveterinär om du önskar rådgivning inom fruktsamhet, juverhälsa, kalvhälsa, utfodringsrelaterade sjukdomar, smittskydd eller något annat djurhälsoområde.

Distansrådgivning

Du har också möjlighet till rådgivning på distans. Träffa din rådgivare via Microsoft Teams eller på telefon. 

Arbetar som:
Avdelningschef Djurhälsa, regionchef fält region Öst, Områdesansvarig Eksjö

Telefon:
010-471 05 30

Mobiltelefon:
072-216 78 12

Kontakta mig

Tack!

Nu har din fråga skickats till oss.
Du får en bekräftelse till din e-postadress.