Fruktsamhet och hälsa bidrar till ökad produktion

Djur med god hälsa producerar mer mjölk och ger kött av god kvalitet. En störningsfri djurhållning och möjlighet för djuren att hålla sig friska kan höja din lönsamhet med upp till 25 procent.

Nedan kan du se våra specifika rådgivningstjänster som är fokuserade på djurhälsa och fruktsamhet. Utöver de specifika tjänsterna erbjuder vi självklart rådgivning inom alla djurhälsoområden, allt utifrån ditt och din gårds behov.

Fruktsamhet

Ett fungerande fruktsamhetsarbete är nyckeln till en hög produktion. Vi kan utreda ett specifikt fruktsamhetsrelaterat problem eller hjälpa dig att lägga upp en plan för fruktsamheten.

Juver

Det lönar sig med god juverhälsa! Våra djurhälsoveterinärer är experter på både juverhälsa och rådgivning. Vi kan utreda juverhälsoproblem, oavsett om de visar sig som kliniska mastiter (juverinflammationer) eller som höga celltal, och oberoende av vilken typ av bakterie som är orsaken. Vi erbjuder också gratistjänsten Celltalsakuten.

Kontakta oss

Kontakta din närmaste djurhälsoveterinär om du vill ha rådgivning inom fruktsamhet, juverhälsa, kalvhälsa, utfodringsrelaterade sjukdomar, smittskydd eller något annat djurhälsoområde.

Kontakta mig