Om oss

Om oss

Växa är landets största husdjursförening. Vi jobbar för en hållbar, lönsam och konkurrenskraftig lantbruksproduktion. Med vår rådgivning och service utvecklas din gård.

Flag of the United Kingdom About us

Växa Sverige ägs och arbetar för drygt 6 000 medlemmar som också är kunder och vi har runt 220 förtroendevalda. Vi är landets största husdjursförening med drygt 200 000 mjölkkor i Kokontrollen®.

Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare, men många av våra tjänster passar även lantbruksföretag med andra verksamhetsinriktningar. Vi finns från norra Sverige till Halland i väst, Skåne, Småland och Blekinge i söder och Öland samt Gotland i öst.

Växa Sverige har flera driftsplatser runt om i Sverige, och 330 heltidstjänster med kunniga och engagerade medarbetare. Vi omsätter 442 MSEK. Våra produkter och tjänster spänner över områden från semin och avbytarservice till avelsrådgivning, förebyggande djurhälsoarbete och rådgivning inom företags- och affärsutveckling.

Uppförandekod
Uppförandekoden bygger på vår gemensamma värdegrund som är grunden för vårt agerande i vardagen. Den fungerar som ett paraply för Växas andra policys, riktlinjer och styrande dokument.

Om uppförandekoden