Välkommen till Växa Sverige

Växa Sverige är landets största husdjursförening. Vi jobbar för en hållbar, lönsam och konkurrenskraftig lantbruksproduktion. Med vår rådgivning och service utvecklas din gård.

Växa Sverige ägs och arbetar för 7564 medlemmar som också är kunder och vi har 255 förtroendevalda. Vi är landets största husdjursförening med 231 032 mjölkkor i Kokontrollen.

Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare, men många av våra tjänster passar även lantbruksföretag med andra verksamhetsinriktningar. Vi finns från norra Sverige till Halland i väst, Småland och Blekinge i söder och Öland samt Gotland i öst.

Växa Sverige har 34 driftsplatser och har 307 heltidstjänster med kunniga och engagerade medarbetare. Vi omsätter 408 MSEK. Våra produkter och tjänster spänner över områden från semin och avbytarservice till avelsrådgivning, förebyggande djurhälsoarbete och rådgivning inom företags- och affärsutveckling.