Medlem

Revisorer

Revisorer

Vi beaktar god revisions- och revisorssed och har två förtroendevalda revisorer som arbetar jämsides med våra företagsrevisorer. Här hittar du kontaktuppgifter till dem.

Våra oberoende revisorer skapar trovärdighet och säkerhet för alla intressenter. Interna processer och kvalitetssystem granskas, och den information vi lämnar ifrån oss kvalitetssäkras genom våra revisorer.

Förtroendevald revisor, Hans Vestberg


Skog Hamra 124
623 32 BURGSVIK

070-464 34 52
Skicka e-post

Förtroendevald revisor, Caroline Sand


Tveta Erlandsgård 3
355 92 VÄXJÖ

070-894 75 06
Skicka e-post

Fackrevisor, Jens Karlsson


Ernst & Young

070-318 90 96
Skicka e-post

Fackrevisor suppleant, Thomas Lönnström


Ernst & Young

070-318 90 76
Skicka e-post