Bli en trygg och beslutsam ledare

Förändringar i företaget kan ske beroende på yttre omständigheter. En utökad verksamhet och högre arbetsbelastning kräver fler medarbetare och plötsligt befinner du dig i en ledarroll som kräver nya färdigheter.