MinGård, Min sida och vxa.se - 21/1 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 21 januari mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Bli en trygg och beslutsam ledare

Förändringar i företaget kan ske beroende på yttre omständigheter. En utökad verksamhet och högre arbetsbelastning kräver fler medarbetare och plötsligt befinner du dig i en ledarroll som kräver nya färdigheter.