Smittskydd

Smittsäkrad Besättning

Smittsäkrad Besättning

Smittsäkrad Besättning är ett förebyggande trestegsprogram som säkrar gårdens smittskydd och ger dig upp till 70 procent i statlig ersättning vid spärr för salmonella.

alt-text

Programmet som säkrar gårdens smittskydd

Du får verktyg och kunskap att bryta eventuella smittvägar på din gård, och väljer själv vilken smittskyddsnivå du vill uppnå. Allt anpassas efter dina mål och din gårds förutsättningar. 

Programmets tre steg

Du väljer själv hur många steg du vill uppnå. Programmet genomförs stegvis i numrerad ordning, eftersom respektive steg innehåller krav som behöver uppfyllas för att kunna ta sig vidare till nästa. Årsavgiften är densamma oavsett hur många steg du slutför.  

  • Steg 1: Du gör en inventering av gårdens hygien- och smittskyddsrisker går en kurs i smittskydd samt godkänner programmets villkor. Detta gör du på webben via inloggning till Min sida.

  • Steg 2: En veterinär genomför kontroll- och rådgivningsbesök på gården. Besök ska ske med 18-24 månaders intervall beroende på besättningsstorlek. För mjölkbesättningar ingår provtagning för antikroppar mot Mycoplasma bovis i tankmjölk.

  • Steg 3: En fördjupningskurs i smittskydd för alla gårdens medarbetare. Kursen hålls av veterinär på gården.

Läs mer om veterinärbesöket för steg 2

Plan och riktlinjer för programmet

Kontaktuppgifter till alla behöriga veterinärer

Kostnad

Programmet har en årsavgift på 1 357 kronor (2024). Årsavgiften är densamma oavsett vilket steg man har uppnått. För besättningar på steg 2 och 3 tillkommer timkostnad för veterinären enligt följande: 
- Steg 2 kräver ett kontrollbesök av veterinär med 18-24 månaders intervall, beroende på besättningsstorlek.
- Steg 3 innehåller en veterinärledd kurs på gården, cirka 4-5 h.

Anslut dig för säkerhets skull

Utöver minskad risk för smittsamma sjukdomar så får du upp till 70 procent i statlig ersättning vid spärr för salmonella. Djurhållare som har Agrias besättningsförsäkring får även ersättning med upp till 37 procent av det som Jordbruksverket ersätter från sin försäkring, oavsett om du är ansluten till Smittsäkrad Besättning eller inte.

Programstatus Jordbruksverket
ersätter upp till
Försäkringsbolag
ersätter upp till
Total ersättning
upp till
Ej ansluten 50% 37% av SJV ersättning 68,5%
Steg 1 60% 37% av SJV ersättning 82,2%
Steg 2 70% 37% av SJV ersättning 95,9%
       

Djurhållare som under 12 månader köper in fler än 150 djur från fler än 5 olika besättningar får ingen statlig ersättning vid smitta. Men det finns möjlighet att teckna tilläggsförsäkring hos försäkringsbolaget under förutsättning att besättningen är ansluten till Smittsäkrad Besättning steg 2. Vänd dig till ditt försäkringsbolag för mer information.

Så här ansluter du dig

På Min Sida kan du ansluta dig till programmet via verktyget Smittsäkrad Besättning. Om du saknar inloggningsuppgifter till Min Sida kan du ringa vår kundsupport: 010- 471 00 00. Du kan också skicka e-post till kundsupport@vxa.se. Ange ditt SE-nummer och din e-postadress. Inloggningsuppgifterna kommer med svarande e-post.

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Grundkurs smittskydd

Den här kursen ger dig grundläggande kunskap om smittämnen och hur de sprids. Med den kunskapen är det lättare att identifiera svagheter i smittskyddet på gården och att kunna tänka ut lämpliga åtgärder. Kursen ger även en bakgrund till varför det blir allt viktigare med ett bra smittskydd i besättningar med nötkreatur.

Grundkurs smittskydd

Är du redan ansluten och ska bygga?

För anslutna till Smittsäkrad Besättning är det obligatoriskt att genomföra smittskyddssamråd vid om- och nybyggnation som kräver förprövning.

Vid ett smittskyddssamråd kan du tillsammans med en erfaren veterinär utforma en stallmiljö där smittskydd och hygien är enkelt att upprätthålla. För att åstadkomma detta är det viktigt att smittskyddssamrådet sker så tidigt som möjligt i processen, då det fortfarande går att påverka.

Smittskyddsamråd – så går det till
Kontaktuppgifter till veterinärer som utför smittskyddssamråd

Smittskydd på flera språk

Att stoppa smitta och förebygga sjukdom - här finns information på flera språk. Materialet innehåller grundläggande kunskap och förståelse kring smittskydd. 
Smittskydd på flera språk 

 

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 06 12

Kontakta mig