alt-text

Programmet som säkrar gårdens smittskydd

Smittsäkrad besättning är ett förebyggande 3-stegs-program som säkrar gårdens smittskydd och ger dig upp till 70 procent i statlig ersättning vid spärr för salmonella.

Programmet ger dig verktyg och kunskap att bryta eventuella smittvägar på din gård. Du väljer själv vilken smittskyddsnivå du vill uppnå. Allt anpassas till dina mål och din gårds förutsättningar.   

Programmets tre steg

Du väljer själv vilket steg du vill vara på men årsavgiften är densamma oavsett hur många steg du slutför.

  • Steg 1: Du gör en inventering av gårdens hygien- och smittskyddsrisker, går en kurs i smittskydd samt godkänner programmets villkor. Detta gör du på webben via inloggning till Min sida.

  • Steg 2: En veterinär genomför kontroll- och rådgivningsbesök på gården. Besök ska ske med 18-24 månaders intervall beroende på besättningsstorlek.

  • Steg 3: En fördjupningskurs i smittskydd för alla gårdens medarbetare. Kursen hålls av veterinär på gården.

Läs mer om veterinärbesöket för steg 2

Kontaktuppgifter till alla behöriga veterinärer

Kostnad

Programmet har en årsavgift på 1 070 kronor. Årsavgiften är densamma oavsett vilket steg man har uppnått. För besättningar på steg 2 och 3 tillkommer timkostnad för veterinären enligt följande. På steg 2 krävs ett kontrollbesök av veterinär med 18-24 månaders intervall (beroende på besättningsstorlek) och på steg 3 tillkommer även en veterinärledd kurs på gården (ca 4-5 h).

Anslut dig för säkerhets skull

Utöver minskad risk för smittsamma sjukdomar så får du upp till 70 procent i statlig ersättning vid spärr för salmonella. Djurhållare som har Agrias eller Svelands besättningsförsäkring får även ersättning med upp till 30 procent av det som Jordbruksverket ersätter från sin försäkring, oavsett om du är ansluten till Smittsäkrad besättning eller inte.

Programstatus Jordbruksverket (ersätter upp till) Försäkringsbolag (ersätter upp till) Total ersättning (upp till)
Ej ansluten 50 % 30% av SJV ersättning 65%
Steg 1 60% 30% av SJV ersättning 78%
Steg 2 70% 30% av SJV ersättning 91%

Plan och riktlinjer för kontrollprogrammet Smittsäkrad besättning för nötkreatur

Djurhållare som under 12 månader köper in fler än 150 djur från fler än 5 olika besättningar får ingen statlig ersättning vid smitta. Men det finns möjlighet att teckna tilläggsförsäkring hos försäkringsbolaget under förutsättning att besättningen är ansluten till Smittsäkrad besättning steg 2. Vänd dig till ditt försäkringsbolag för mer information.

Så här ansluter du dig

På Min Sida kan du ansluta dig till programmet via verktyget Smittsäkrad besättning. Om du saknar inloggningsuppgifter till Min Sida kan du ringa vår kundsupport: 010- 471 06 60. Du kan också skicka e-post till kundsupport@vxa.se. Ange ditt SE-nummer och din e-postadress. Inloggningsuppgifterna kommer med svarande e-post.

Är du redan ansluten och ska bygga?

För anslutna till Smittsäkrad besättning är det obligatoriskt att genomföra smittskyddssamråd vid om- och nybyggnation som kräver förprövning.

Vid ett smittskyddssamråd kan du tillsammans med en erfaren veterinär utforma en stallmiljö där smittskydd och hygien är enkelt att upprätthålla. För att åstadkomma detta är det viktigt att smittskyddssamrådet sker så tidigt som möjligt i processen, då det fortfarande går att påverka.

Smittskyddsamråd - så går det till
Kontaktuppgifter till veterinärer som utför smittskyddssamråd

Smittskydd på flera språk

Att stoppa smitta och förebygga sjukdom - här finns information på flera språk. Materialet innehåller grundläggande kunskap och förståelse kring smittskydd. 
Smittskydd på flera språk 

Kontakta oss

Om du har frågor om smittsäkring är du välkommen att kontakta veterinärerna på Växa Sverige, Skånesemin, Rådgivarna Sjuhärad eller Sofie Andersson, Växa Sverige, smittsakradbesattning@vxa.se

Arbetar som:
Veterinär

Telefon:
010-471 06 12

Kontakta mig